CampusFM 103.7

 

Xjenza Madwarna

Programm li jitratta l-avvanzi fix-xjenza kif jolqtu lilna, u mibni fuq ricerka mal-poplu Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Christopher Bugeja.Xjenza Madwarna I

Programm li jitratta l-avvanzi fix-xjenza kif jolqtu lilna, u mibni fuq ricerka mal-poplu Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Christopher Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-uzu ta' sorsi ta' energija li jiggeddu.
Program 2: Il-cancer fit-tfal.
Program 3: Ix-xjenza ta' l-arti tar-restawrar.
Program 4: Is-sahha tal-halq.
Program 5: Il-fizjoterapija.
Program 6: It-tniggis tal-bahar.
Program 7: It-tibdil tal-klima.
Program 8: Id-demm.
Program 9: Il-genetika u d-DNA.
Program 10: Medical Imaging.
Program 11: L-ekosistemi tal-bahar.
Program 12: Stem Cells.
Program 13: Karozzi u dghajjes ta' l-elettriku.
Program 14: L-energija mix-xemx.
Program 15: L-esplorazzjoni ghaz-zejt.
Program 16: Il-psikologija.
Program 17: L-ekosistemi ta' l-art.
Program 18: Harsa lura lejn is-sensiela.Xjenza Madwarna II

Programm li jitratta l-avvanzi fix-xjenza kif jolqtu lilna, u mibni fuq ricerka mal-poplu Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Christopher Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-Baroterapija.
Program 2: Repetitive Strain Injuries.
Program 3: Il-Medicini.
Program 4: It-Terremoti.
Program 5: Il-Viruses.
Program 6: Il-Patologija.
Program 7: Il-Gerjatrija.
Program 8: L-Anestezija.
Program 9: L-Informatika.
Program 10: L-Energija mix-Xemx. (1)
Program 11: L-Energija mix-Xemx. (2)
Program 12: Il-Forensika.
Program 13: Il-Kirurgija Pedjatrika.
Program 14: L-Energija Sostenibbli.
Program 15: Il-potenzjal tar-rizors tar-rih f'Malta.
Program 16: Il-kura paljattiva.
Program 17: L-Ghajnejn.
Program 18: Harsa Lura.