CampusFM 103.7

 

Regular Series Programs

This section is continuously being updated with webcasts from regular series programs. For this schedule's webcasts, please go to this page. One-off programs and lectures may be found here...

You may not copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, make available to the public, or otherwise use Campus FM content in any way except for your own personal, non-commercial use.

You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any Campus FM content except for your own personal, non-commercial use. Any other use of Campus FM content requires the prior written permission from Campus FM.Go to one-off programs and lectures in this category

Go to top of page... Go to next category...

100 Years of Women on Campus

A Book A Thousand Stories

Bellavista mill-Habs

Campus Cocktail

Classic Texts

Connect

Diskorsi

Entrepreneurs

Entrepreneur Clinic

French Culture

Fuq il-Finanzi

Ghall-Gid tas-Socjeta'

Ghax ir-Ricerka Tghid

Hajja Taht Lenti

Ħrejjef Filosofiċi

Il-Hsieb fl-Istejjer

Is-Sengħa ta' l-Istorja

Interviews with visiting lecturers: Mediterranean Institute (2005)

Il-Grajja Wara l-Kelma

Il-Ktieb

Jum Fil-Ħajja Ta'...

Kelma Ġġib l-Oħra

Kelma Kelma

Kelmtejn Ma' l-Attivisti

Kontra l-Kurrent

Kwadranglu

L-Amerka ta' Mamo

Laboratorju Letterarju

Litterizmu Emozzjonali

Meeting Points

Minn magni ta' l-ghadd ghal magni tal-hsieb (2006)

Mit-Tgergir ghall-Fatti

Muzika Klassika... Gdida

Oht il-Gherf

On Side

Paulo Freire

Passiggati ma' Guze'

Platun

Research Matters

Ricerka fl-Edukazzjoni Ambjentali

Sahha

Sekwestru

Soukhyam

Stejjer ta' Nies Bla Lehen

Stejjer ta' Nies Komuni

Stejjer u Filosofija

Storja

Talking Books

Talking Eds

Temi fil-Letteratura

Testment

The Probe

Trepied

Vizzji

University Matters

What's the Story?

Youth and Community Studies

Xjenza Madwarna


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

Cinescena

Colonne Sonore

Pellikola

Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

Abbord mal-Kursara u l-Pirati

Aquilina u l-Malti

Archeological Society Lectures

Archivium Melitensium (2006)

Assedju: Grajja Mdemmija tas-Sajf 1565

Bejn Titwiba u Niskata Shana

Bricolage

Bijografiji Letterarji

Dan l-Imbierek Sajf: dawra durella mas-sajf Malti

Darbtejn Insiru Tfal

Decizjonijiet Storici

Dettalji mill-Istorja

Draguni, Kastelli...

Emerġenti

ERASMUS+ project : ILPO55.

Fuq il-Passi ta' Vassalli

Hekk Nafu

Gebla b'Gebla

Ghal Gieh l-Imperu

Ghazliet and Co.

Għerf Missirijietna

Grajjet Bahartna

Hamsin u Wahda

Il-Baħar fil-Letteratura

Il-Belt Valletta

Il-Favorita tar-Re

Il-Gara Milli Jkollha Ttik

Il-Hrejjef, L-Gherf u l-Magija

Il-Jien u Lilhinn Minnu...

Il-Kelma fil-Kant

Il-Ktieb l-Iehor

Il-Malti fit-Traduzzjoni

Il-Malti Llum: Ideat ta' Zmienna

Il-Maltin Min Huma?

Il-Mediterran Tiegħi

Il-Qassis tal-Belt

Il-Verzjoni Tieghi

Ilhna fic-Cpar

Interview with Prof Alfred Vella - New University Rector.

Ir-Rumanz tal-Indipendenza jkompli?

Is-Sajf Tieghi

Is-Servizz Pubbliku: Bejn l-imgħoddi, il-preżent u l-ġejjieni

I'm Alright

Ir-Rahal.

Kappelli u Passiggati

Karta Sahhara

Kien Malti Bhalek

Kif Haddmu l-Malti?

Koktejl Lingwistiku

Koktejl Sajfi

Kollu Malti

Ktieb fl-Idejn

Kursara fl-Ibhra Maltin

L-Ghaqda tal-Malti - Universita

L-Isbah l-Imghoddi

L-Isqaq u Stejjer Ohra...

L-iStagun tan-Nostalgija

Lati Sajfin

Learning Maltese

Lectures on Terminology and Technical Translation

Malta Historical Society Lectures

Malta Memories

Maltin Bhalna (2006)

Mamo l-Veru

Marci, Brijju u Statwi

Melchiorre Cafa'

Melitensia: Tezori ta' pubblikazzjonijiet Maltin

Melodiji u Kuluri

Mill-Bokka tax-Xelter

Mill-Kampus t' Ghawdex

Minn Poplu Ghal Nazzjon

Minn Wara l-Purtiera

Mit-Tromba, mill-Bronja u mill-Parjol

Mill-Qarenza sa Pace

Minn Awl id-Dinja II

Mit-Tezawru.

Mużiċisti Maltin

Muzika Klassika Maltija: L-Ghazla tal-APS Bank

Muzika Tradizzjonali Maltija

Mużiċisti Żgħażagħ Maltin

My Pizza and Toffee Apples in the 50s

Nisa Maltin fl-Istorja (2005)

Nisga

Otia Aestiva

Pizzicato

Poezija Plus

Rapsodija fis-Sajf

Requiem ghal Siehbi Faxxista

Retroskopju

Rizmi Stampati

Sans Façon

Siggu Jahraq

Stejjer mill-Belt

Stima

Storja Mohbija

Storja - Oġġett

Storja Ta'

Storja Ta'... Edizzjoni Sajf

Taht l-Ilma

Tal-Widna

Testment Bla Flus

Teżor Majestuż

Tghid Veru?

The Bucket List

Tmiem il-Kolonjaliżmu

Tnehhilhom il-Kappell

U l-Kotra Qamet f'Daqqa

Vjolenza u Serq Legali

Wirt Artna, Wirtna

Zaghzugh ta' Dejjem

Zmien l-Inglizi


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

4 Indepth

Aġenda 2030

Bejn Utopja u Distopja

Bil-Haqq u s-Sewwa

Dilemma Etika

Diskorsi u lil Hinn Minnhom

Balomba

Il-Kelma li Tqanqal ir-Ruh

Il-Knisja u l-Istat f'Malta

Il-Politika fil-Films

Il-Politika fil-Letteratura

Il-Politika fil-Muzika

Il-Politika fl-Arti Viżiva

Il-Vot u l-Bidla

In-Nisga tal-Filosofija

Inizjattiva

It's Debatable

Kull Bidu mill-Hsieb

Kurrenti

Linja Fina

Machiavelli: Il Principe

Mhux Kelma Bejn Tnejn: L-Intervista tal-BOV

Mhux Kulhadd Jahsibha Hekk

Mhux l-Aħħar Kelma

Minn Lenti Legali


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

Work in Progress Seminars.

Outside Lectures - Autumn 10

Outside Lectures - Spring 11

Outside Lectures - Autumn 11

Outside Lectures - Winter 12

Outside Lectures - Autumn 2012

Outside Lectures - Winter 2013

Outside Lectures - Autumn 2013

Outside Lectures - Winter 2014

Outside Lectures - Autumn 2014

Rediscovering the Grand Master's Palace Series


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

Augustinian Institute Lectures

Bis-Sassla u l-Brevjar

DISCERN Lectures

Djalogu fil-Koncilju

Gospels: A Commentary

Il-Mara u r-Religjon

Il-Vuci Quddiem il-Misteru

Is Dialogue With Islam Possible? Fr Daniel Madigan

Is-Sagru u l-Profan

Iz-Zuntier u lil Hinn Minnu

Koppli, Kampnari u Qaddisin

L-Islam Ghal-lum

Lenten Reflections

Lorenzo Milani

Mis-Saltna tad-Dlamijiet (2001)

Mistiċi Nisa

Riflessjoni. Fr Rene Camilleri. (2006)

Sfidi Godda

Skiet, Hidma u Poter


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

After All - Anzac Day.

Lights on Theatre Traffic

Meta l-Moħħ Isir Palk

Minn Ghajnejn Barranin

Platea

Political Theatre & Revolution in the 20th Century

Teatru Miftuh

Teatru u Socjeta


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page... Go to next category...

Bil-Pinzell u l-Iskarpell

Caravaggio: Traġedji, Misteri u Kapolavuri

Culture Vulture

Fantasia Concertante

Ilbies l-Imperatur.

Is-Sisien tal-Barokk

Kreattivita' Bla Konfini

Muzika u Arti Ohra

Muzika u Pittura

Savoir Faire


Go to one-off programs and lectures in this category

Go to previous category... Go to top of page...

Aroma

Atlas: Il-Vjagg li Jmiss

A Taste Of...

Beach Books and Beyond

Bil-qala u l-Moqdief

Cantiam

Capriccio

Crieki

En Vacances

Ewropa Gdida, Qaddisa u Imperjali

Fantasija Barokka

Gabu Bidla

Gastronomija

Ghamlu Differenza

Gustav Mahler

Hannieqa ta' Melodiji

Haydn: Il-Bniedem, Il-Muzicista

Hgejjeg u Xwabel

Hsejjes Muzikali

Il-Hrejjef, L-Gherf u l-Magija

Innovaturi tas-Seklu Ghoxrin

Intermezz Sajfi

In-Nisga tal-Hsieb IV

Klassiċi Klassiċi

Kompozituri Anqas Maghrufa

Ktieb u Furketta

Kulturi

L-Ahhar Titjira ta' l-Ajkla

L-Ewropa u l-Imperu

L-iSport Matul iz-Zminijiet

Il-Bhagawad Gita ta' Wjasa

Lux et Tenebrae

Min Huma?

Minn Ghajnejn Barranin

Minwett ta' Kuluri

Nobbli fil-Hsieb

Noti mit-Tastiera

Rittmi Mlewma

Safra Tajba

The Golden Years

The Golden Years: Plus

The Good Manners Map

Tiżwiqa Sajfija

Toghma ta' Shakespeare

Verdi - Ghejjun ta' Muzika mill-Aqwa

Zakumi

Ziffa Sajfija