CampusFM 103.7

 

Il-Kelma li Tqanqal ir-Ruh

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri janalizza temi li jolqtuna mill-qrib.

Prezentazzjoni ta' Manuel Schembri.Il-Kelma li Tqanqal ir-Ruh I

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jinqraw siltiet mill-ktieb It-Tfal jigu bil-Vapuri ta' Oliver Friggieri.

Prezentazzjoni ta' Manuel Schembri.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Ir-rumanz.
Program 2: Il-qassis tar-rahal.
Program 3: Id-djalogu fir-Rumanz.
Program 4: Il-bidu u t-tmiem tal-hajja.
Program 5: In-natura u l-ghemil tal-bniedem.
Program 6: Il-faqar.
Program 7: Il-familja.
Program 8: L-iskola u t-taghlim.
Program 9: It-tifsira tal-hajja.
Program 10: Il-partiggjanizmu f'Malta.
Program 11: Il-kontenut ta' 'Fjuri li ma jinxfux'. (1)
Program 12: Il-kontenut ta' 'Fjuri li ma jinxfux'. (2)
Program 13: Balzunetta.
Program 14: Is-snin 50, 60 u 70.
Program 15: Il-Gimgha l-Kbira.
Program 16: Il-bahar ghall-Malti.
Program 17: Balzunetta.
Program 18: L-ewwel zmien fl-Universita'.Il-Kelma li Tqanqal ir-Ruh II

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jinqraw siltiet u ssir riflessjoni fuq il-ktieb Fjuri Li Ma Jinxfux ta' Oliver Friggieri.

Prezentazzjoni ta' Manuel Schembri.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.Il-Kelma li Tqanqal ir-Ruh III

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jinqraw siltiet u ssir riflessjoni fuq il-ktieb Fjuri Li Ma Jinxfux ta' Oliver Friggieri.

Prezentazzjoni ta' Manuel Schembri.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.