CampusFM 103.7

 

Tghid Veru?


Back to Main Webcast Page

Prog. 1: L-arka ta' Noe'; Il-Maltin iqumu ghax ghola l-hobz.
Prog. 2: Mozart ivvelenat; Zewg kopji tal-George Cross.
Prog. 3: Il-leggenda ta' Robin Hood; Tezori Maltin mehudin minn Bonaparte.
Prog. 4: Nies mill-ispazju; Il-hajja avventuruza tal-Caravaggio.
Prog. 5: Il-battalja ta' Troja; Il-kodici Da Vinci.
Prog. 6: Id-djarju ta' Hitler; Speci barranin fil-pajjiz.
Prog. 7: Il-vendetta ta' Tutankamun; San Publiju ta' Malta: jezisti?
Prog. 8: L-ghasafar u d-dinosawri; Spanja ta' Franco u llum.
Prog. 9: Il-fama ta' Casanova; Veru li d-dinja qed tishon b'mod allarmanti?
Prog. 10: It-torri ta' Babel; Il-Palestina u Izrael fil-Lvant Nofsani.
Prog. 11: Marco Polo mar ic-Cina? ; Sehem Malta fl-unifikazzjoni ta' l-Italja.
Prog. 12: Leggendi tal-Milied; Gesu' veru twieled fil-Milied?
Prog. 13: Is-sena dejjem bdiet f'Jannar?; L-albanija - Post minsi?
Prog. 14: L-Inglizi qatlu lil Mussolini?
Prog. 15: Il-Bandiera Maltija; Maltin ulied l-ilsiera.
Prog. 16: Min tela' l-ewwel fuq l-Everest?; Il-folklor ta' Gorg Mifsud Chircop.
Prog. 17: Veru li d-dinja trid tispicca?; Xandir bil-Malti fuq il-BBC.