CampusFM 103.7

 

Testment Bla Flus

Programm li juri l-varjeta' tal-lingwa Maltija.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Kif jahdem il-Malti u kif tanalizzah.
Program 2: Kif tittraduci dak li hu generali ghal dak li hu partikolari fil-lingwa - l-istil.
Program 3: L-istili fil-kitba; L-istrutturi koordinati li hemm fil-proza.
Program 4: Il-kategoriji tal-proza.
Program 5: Id-deskrizzjoni stilistika tal-proza.
Program 6: L-ekwivalenza fit-traduzzjoni. (1)
Program 7: L-ekwivalenza fit-traduzzjoni. (2)
Program 8: Il-problemi tat-traduzzjoni. (1)
Program 9: Il-problemi tat-traduzzjoni. (2)
Program 10: Il-kumplessita' fit-tifsir letterali: is-sinonimija.
Program 11: L-ekwivalenza semantika.
Program 12: Ir-registru.
Program 13: L-ghazla tal-lingwa.
Program 14: L-ilsien Malti fix-xandir fis-seklu 21.
Program 15: L-izbalji li jsiru fix-xandir.
Program 16: L-uzu tajjeb tal-Malti fix-xandir.
Program 17: Il-Malti fid-dipartimenti.