CampusFM 103.7

 

Storja

Dr Andrew Azzopardi, flimkien ma gurnalisti u opinjonisti gejjin minn setturi differenti tal-media, jesplora stejjer li jew investigaw huma stess jew inkella kellhom sehem qawwi fir-rappurtagg ta din is-sitwazzjoni partikolari.

Programm li jikxef xi jkun ghaddej minn wara l-kwinti hekk kif tkun qed tissawwar l-istorja.Storja I

Dr Andrew Azzopardi, flimkien ma gurnalisti u opinjonisti gejjin minn setturi differenti tal-media, jesplora stejjer li jew investigaw huma stess jew inkella kellhom sehem qawwi fir-rappurtagg ta din is-sitwazzjoni partikolari.

Programm li jikxef xi jkun ghaddej minn wara l-kwinti hekk kif tkun qed tissawwar l-istorja.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Keith Demicoli, PBS.
Program 2: Nikita Alamango, Times of Malta.com / One TV.
Program 3: Charles Camenzuli, Media.link.
Program 4: Charlot Zahra, Malta Today / Illum; Francesca Vella, The Malta Independent.
Program 5: Norma Saliba, Favourite Channel.
Program 6: Franica Pulis, Illum; Brandon Pisani, Favourite Channel.
Program 7: Robert Micallef, Malta Media; Gerald Fenech, Freelancer.
Program 8: Manuel Micallef, Favourite Channel; Fabrizio Ellul, Maltastar.com.
Program 9: Alex Grech, insideoutsidemalta.com.
Program 10: Kurt Sansone, Times of Malta; Randolph DeBattista, Kulhadd.
Program 11: Annaliza Borg, The Malta Independent.
Program 12: Elaine Attard, The Malta Independent.
Program 13: Prof. Saviour Chircop, Centre for Communications Technology; Roderick Agius, NET TV.
Program 14: Matthew Vella, Maltatoday.
Program 15: Evarist Bartolo, Centre for Communications Technology.
Program 16: Fiorella Pace, PBS Ltd.
Program 17: Vanessa McDonald, di-ve.com.
Program 18: Josanne Cassar, Malta Independent.


Storja II

Programm li jlaqqaghna ma' diversi nies li jahdmu fil-qasam tal-media.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Dr. Gorg Mallia - Cartoonist.
Program 2: Raphael Vassallo - Media Today.
Program 3: Matthew Carbone - One TV / Radio.
Program 4: Dr. Carmen Sammut - Media Specialist.
Program 5: Ariadne Massa - Times of Malta.
Program 6: Norman Vella - Where's Everybody.
Program 7: Karl Stagno Navarra - Malta Today.
Program 8: Aleander Balzan - It-Torca.
Program 9: Lou Bondi - Where's Everybody.
Program 10: Miriam Dalli - ONE TV.
Program 11: Peppi Azzopardi - Where's Everybody.
Program 12: Dr. Claire Bonello.
Program 13: Fr. Joe Borg.
Program 14: Prof Kevin Aquilina.
Program 15: Caroline Muscat; Mario Schiavone.
Program 16: Malcolm Naudi, chairman IGM.
Program 17: Jackie Mercieca.