CampusFM 103.7

 

Stejjer ta' Nies Komuni

Varjazzjonijiet fuq tema f'nisga radjofonika.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.Stejjer ta' Nies Komuni I

Varjazzjonijiet fuq tema f'nisga radjofonika.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Felic il-furnar; Zeza Zammit.
Program 2: L-iskuna ta' Pawlinu; Meta lbist il-glekk ta' hija.
Program 3: Fil-fjur ta' hajjitha; Dimitri tat-tigieg.
Program 4: Meta karbet is-sirena - tifkiriet tal-gwerra f'Ghawde; Ir-rakkont ta' Guzeppi Buhagiar mix-Xaghra - kif niftakar il-gwerra.
Program 5: Taht il-weraq tal-palm; Robbie Galea.
Program 6: Wigi u Katrin isiefru.
Program 7: Anton ta' Falka, Vanni u Kurun flimkien ma' Petriga - Il-Ghar tax-Xitan.
Program 8: Karattri mill-ktieb 'Il-Barrani' ta' Albert Camus.
Program 9: Cesare: Karattru mahluq minn Charles Casha; Salvu l-bahhar: karattru mahluq minn Guze Cassar Pullicino.
Program 10: Leli u s-Sur Kelin; Il-Wezwiz.
Program 11: Iz-zija Lukrezja; Iz-zijju Lippu.
Program 12: Il-Buffu; Pacikku.
Program 13: Karmenu u Saverin Ciantar.
Program 14: Zazu l-iblah.
Program 15: Lucija tal-bizzilla u binha l-kbir Bertu, u Patri Felic.
Program 16: Diversi karattri mill-ktieb 'Sereni u Serenati' ta' Lina Brockdorff.
Program 17: Diversi karattri mill-gabra tan-novella 'Provenz' ta' Trevor Zahra.
Program 18: Diversi karattri mill-ktieb 'Rand u Rihan' ta' Ninu Cremona.Stejjer ta' Nies Komuni II

Varjazzjonijiet fuq tema f'nisga radjofonika.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Diversi karattri mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff.
Program 2: Diversi karattri mill-ktieb Frisk bhal Hassa ta' Fr. Henry Schembri.
Program 3: Diversi karattri mill-ktieb Stejjer ghal Qabel Jidlam ta' Oliver Friggieri.
Program 4: Karattri min-novella Post Battal mill-ktieb Provenz ta' Trevor Zahra.
Program 5: Il-Bzaru (Kilin); Il-Muftieh (Gorg Borg); Tifkiriet ta' Tfuliti (John C. Friggieri); Xelin (Donald Friggieri); Kollox Tbiddel (Tony C. Cutajar).
Program 6: Ragel tal-Poplu, mill-ktieb Anatomija ta' Lino Spiteri.
Program 7: Edith; Min Miet fit-Tarzna.
Program 8: Il-Wirt tas-Sur Nikol.
Program 9: Memorji ta' tfulija (J. J. Camilleri).
Program 10: Stejjer ta' nies veri mill-ktieb Meta karbet is-sirena. Tifkiriet tal-gwerra f'Ghawdex (Charles Bezzina). Tifkiriet ta': Joseph Said min-Nadur u Dun Guzepp Saliba miz-Zebbug.
Program 11: Il-Qrieqen, mill-ktieb Provenz ta' Trevor Zahra. (1)
Program 12: Il-Qrieqen, mill-ktieb Provenz ta' Trevor Zahra. (2)
Program 13: Karattri mill-ktieb ta' Frans Sammut Minn San Stiefnu sal-Milied.
Program 14: Karattri mill-ktieb ta' Eddie Attard Delitti f'Malta. Mitejn sena ta' omicidji bejn l-1800 u s-sena 2000.
Program 15: Karattri mill-ktieb ta' Charles Casha Minn fuq l-ghatba.
Program 16: Mill-ktieb ta' Joe Friggieri Aktar Stejjer ta' Ronnie.
Program 17: Karattri mill-ktieb ta' Charles Casha: Minn fuq l-Ghatba.