CampusFM 103.7

 

Kontra l-Kurrent

Programm li jitratta b'mod riflessiv issues relatati maz-zghazagh.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzoppardi.Kontra l-Kurrent I

Programm li jitratta b'mod riflessiv issues relatati maz-zghazagh.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - Nifhmu z-zghazagh.
Prog. 2 - Is-sesswalita'.
Prog. 3 - Id-delinkwenza.
Prog. 4 - Ir-regjonalizmu.
Prog. 5 - Id-dizabilita'.
Prog. 6 - Il-Gay u l-Lesbians.
Prog. 7 - Ir-religjon.
Prog. 8 - Il-politika.
Prog. 9 - L-edukazzjoni.
Prog. 10 - Il-Mass Media.
Prog. 11 - Il-Muzika.
Prog. 12 - Iz-zghazagh dwar iz-zghazagh.
Prog. 13 - Iz-zghazugha fis-socjeta'.
Prog. 14 - Il-multi-kulturalizmu fis-socjeta'.
Prog. 15 - L-isports.
Prog. 16 - Id-dislexia.
Prog. 17 - Iz-zghazagh.Kontra l-Kurrent II

Programm li jitratta b'mod riflessiv issues relatati maz-zghazagh.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - Iz-zghazagh u l-vizjoni ta l-MLP.
Prog. 2 - Il-moviment Xellugi.
Prog. 3 - Il-kuncett ta' welfare.
Prog. 4 - Iz-zghazagh u l-kriminalita'.
Prog. 5 - Iz-zghazagh u s-sahha mentali.
Prog. 6 - Il-kreattivita.
Prog. 7 - Iz-zghazagh fis-socjeta' ta' llum.
Prog. 8 - Iz-zghazagh u l-volontarjat.
Prog. 9 - Iz-zghazagh fi hdan is-socjeta' taghna.
Prog. 10 - L-uzu u l-abbuz tal-kompjuter.
Prog. 11 - Il-youth work.
Prog. 12 - Iz-zghazagh Maltin.
Prog. 13 - Il-moviment u l-ideologija Leminija.
Prog. 14 - L-abbuz mid-droga.
Prog. 15 - Il-hajja, il-kitba u l-politika.
Prog. 16 - Iz-zghazagh u l-edukazzjoni post-sekondarja.
Prog. 17 - Il-faqar u l-eskluzjoni socjali.
Prog. 18 - Iz-zghazagh u l-vjolenza domestika.Kontra l-Kurrent III

Programm li jitratta b'mod riflessiv issues relatati maz-zghazagh.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - Il-hajja studenteska.
Prog. 2 - Is-sbuhija u kif tigi interpretata.
Prog. 3 - Dr. Eddie Fenech Adami.
Prog. 4 - L-innovazzjoni u l-business.
Prog. 5 - Iz-zghazagh u l-media.
Prog. 6 - L-EUPA - l-iskop u l-workings.
Prog. 7 - L-elezzjoni generali.
Prog. 8 - L-ambjent u z-zghazagh.
Prog. 9 - Il-professjonalita'.
Prog. 10 - L-immigrazzjoni illegali.
Prog. 11 - Kummissjoni Nazzjonali Zghazagh.
Prog. 12 - Julia Farrugia.
Prog. 13 - Vince Fabri.
Prog. 14 - Natasha Turner.
Prog. 15 - Id-dhul ta' l-Ewro.
Prog. 16 - Il-kura ta' l-annimali.
Prog. 17 - Grazielle Camilleri.Kontra l-Kurrent IV

Programm li jitratta b'mod riflessiv issues relatati maz-zghazagh.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Prog. 1 - Fr. Colin Apap.
Prog. 2 - Vince Fabri.
Prog. 3 - Iz-zghazagh u l-edukazzjoni.
Prog. 4 - Iz-Zghazagh u s-sehem tal-politika f'hajjithom.
Prog. 5 - Iz-zghazagh u l-politika.
Prog. 6 - Iz-zghazagh u t-teatru Qroqq.
Prog. 7 - Iz-zghazagh u l-missjoni.
Prog. 8 - Iz-zghazagh u l-arti.
Prog. 9 - Iz-zghazagh u l-muzika klassika.
Prog. 10 - Iz-zghazagh fil-kitba tal-muzika.
Prog. 11 - Ira Losco.
Prog. 12 - Iz-zghozija ta' George Peresso.
Prog. 13 - Iz-zghazagh u Morena.
Prog. 14 - Iz-zghazagh u r-Rap.
Prog. 15 - Il-band Nomad Son.
Prog. 16 - L-Opus Dei.
Prog. 17 - Dr. Joanna Cassar u l-graffiti.
Prog. 18 - Segretarju Parlamentari ghaz-zghazagh u l-isport.