CampusFM 103.7

 

Haydn: Il-Bniedem, Il-Muzicista

Sensiela ta' programmi li jfakkru l-mitejn sena mill-mewt ta' dan il-kompozitur.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni tas-sensiela.
Program 2: Il-hajja ta' Haydn.
Program 3: Ir-relazzjoni tieghu ma' kompozituri ohrajn, specjalment Mozart u Beethoven.
Program 4: L-orkestra klassika.
Program 5: L-improvizzazzjoni.
Program 6: Kuntatti; L-Opra.
Program 7: Pubblikazzjonijiet Muzikali.
Program 8: Hbiberija bejn Mozart u Haydn.
Program 9: Diskussjoni mas-Surmast Emmanuel Spagnol.
Program 10: Avvenimenti li sehhew fl-Ewropa.
Program 11: Avvenimenti li sehhew fl-Ewropa: Weber u Mozart.
Program 12: Sinfoniji bikrin ta' Haydn.
Program 13: Ix-xogholijiet ta' Haydn mill-1768 'il quddiem.
Program 14: Il-muzika vokali ta' Haydn.
Program 15: L-Opra. (1)
Program 16: L-Opra. (2)
Program 17: L-oratorju The Creation.