CampusFM 103.7

 

Augustinian Institute Lectures

Lectures by the Augustinian Institute.Augustinian Institute Lectures 2005

Lectures by the Augustinian Institute.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...

Augustine's City of God.
Prof. Van Oort

Il-Filosofija u l-belt t'Alla.
Rev. Prof. Peter Serracino Inglott

Il-ligi skond San Tumas t'Akwinu.
Rev. Guido Schembri

L-imhabba, s-sisien taz-zewgt ibliet.
Rev. Dr. Lucian Borg

Manichaen Gnosticism.
Prof. Van Oort

Qarrej politiku lajk tal-belt t'Alla.
Dr. Alfred Sant

Santu Wistin De Ciutate Dei u San Tumas t'Akwinu De Regiminie Principum.
Prof. Joe Friggieri
Augustinian Institute Lectures 2006 / 2007

Lectures by the Augustinian Institute.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...

Augustine, Aristotelianism and Aquinas.

Il-filosifija ta l-arti fi Platun, Plotinu u Santu Wistin.

Il-valutazzjoni nisranija tal-filosofija l-qadima fil-predikazzjoni ta’ Santu Wistin.

Ix-xejriet religjuzi tal-filosofija l-qadima minn Socrate sa Santu Wistin.

Kristu bhala bin Alla u bin il-bniedem illum.

Kristu u l-filosofija kontemporanja.

Plotinu u Santu Wistin.

Santu Wistin u xi xejriet religjuzi u filosofici ta’ wara.
Augustinian Institute Lectures 2007

Lectures by the Augustinian Institute.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...

Il-mara fl-gherf qadim pagan u nisrani, minn Sokrate sa Stu. Wistin.

Il-mara fix-xejriet religjuzi tal-filosofija qadima mhux nisranija qabel Stu. Wistin.

Monika omm Wistin: il-mara ta' nisel Berberu mill-Afrika ta' Fuq.

For understanding is the reward of faith, Augustine as an apologist.

Saint Augustine the Algerian is meant as a provocation and not as a description of a past historical reality.

Aspetti Teologici u Socjologici tal-fenomenu tar-religjozita femminili.

Why are there women? Augustine's answers.
Augustinian Institute Lectures 2008

Lectures by the Augustinian Institute.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...

Ma hemmx awtorita' jekk mhix gejja minn Alla (Rm 13,1).

Wistin ta' Ippona bhala Arbiter Episcopalis.

It-Teologija ta' San Pawl u ta' Stu. Wistin fuq "Il-Bniedem il-Gdid": ic-Cittadin tal-Belt t'Alla.

Ir-rilevanza tal-politika u ta' xi valuri f'Stu. Wistin ghall-harsien tal-valuri bioetici fl-Ewropa ta' llum.

Is-sens tac-cittadinanza fl-Ordni Agostinjan ta' zminijietna.

Cittadini fl-ezilju: In-Nisrani wara l-waqgha ta' l-Imperi.

Augustine of Hippo and Political Ethics.

Santu Wistin u s-sens tad-dnub f'San Pawl Rm 7.

Santu Wistin fir-Rinaxximent: minn utopia ghar-realta'.

Ic-cittadinanza nisranija: Xi metafori Pawlini.
Augustinian Institute Lectures 2009 / 2010

Lectures by the Augustinian Institute.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...

Il-Familja ta' Wistin: Patrizju u Monica.

L'Afrika ta' Fuq fi zmien Wistin.

Wistin tfajjel.

Wistin zaghzugh.

Wistin is-sacerdot.

Augustine and Pelagius.

Augustine's teaching on the relation between divine grace and human agency.

Wistin Filosfu.

Wistin Raheb.

L-Isqof Wistin u d-Donatizmu.

Wistin: Minn Tagaste sa Kartagni.

L-irfigh tar-ruh lejn Alla fis-sacerdozju ta' Santu Wistin.

L-Ispiritwalita Agostinjana.

L-irfigh tar-ruh lejn Alla fil-Missirijiet tal-Knisja, sekli 1 sa 5 wara Kristu.

Kontemplazzjoni u azzjoni fil-filosofija u f'Santu Wistin.

Kontemplazzjoni u azzjoni fil-hajja ta' xi qaddisin Agostinjani.