CampusFM 103.7

 

Aħna l-EwropaAħna l-Ewropa I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kif l-Ewropa se terga' tqum fuq saqajha wara l-Covid 19.
Program 2: How Maltese enterprises are transitioning to more sustainable business practices and help Malta achieve the EU goal of becoming carbon neutral by 2050.
Program 3: It-Tilqim kontra l-Covid; Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu; Dibattitu bejn il-President Von Der Leyen u l-Prim Ministru Pollakk dwar ir-rispett tal-valuri u l-prinċipji tal-UE.
Program 4: L-ekonomija u l-fondi tal-Unjoni Ewropea - Alexia Zammit.
Program 5: It-tibdil fil-klima hi l-akbar sfida ta' żmienna u l-Unjoni Ewropea qed tieħu diversi azzjonijiet biex sal-2050, l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent fid-dinja li jkun newtrali għall-klima. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen tagħti ħarsa lejn l-azzjonijiet ewlenin tal-UE għat-trażżin tal-effetti tat-tibdil fil-klima u l-programm ġdid Catalyst li għandu l-għan jagħti spinta lill-innovazzjoni ta' proġetti u soluzzjonijiet aktar sostenibbli.
Program 6: It-tmiem tal-mandat ta' Dr Elena Grech bħala Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Program 7: Cop 26 u x'ħareg minnu - Prof Alan Deidun.
Program 8: Kandidatura ta' Roberta Metsola għall-Presidenza tal-Parlament Ewropew; il-Covid madwar l-Ewropa; Konferenza dwar il-Prevenzjoni tal-Mibgħeda; It-tibdil fil-klima.
Program 9: L-ekonomija - Dr Maria Elena Despott.
Program 10: L-impatt tat-tibdil demografiku fl-UE - Colin Scicluna, Kap tal-Cabinet tal-Viċi President tal-Kummissarju Ewropew għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka Suica; il-proposta għal charger komuni Ewropew għat-tagħmir elettroniku - Alex Agius Saliba; ir-rispons tal-Kummissjoni Ewropea għall-varjant Omicron fl-Ewropa b'kummenti mill-President tal-Kummissjoni, Ursula von der Leyen.
Program 11: Tiġdid fl-iskema tat-tneħħija tar-rati tar-roaming; Is-suq tax-xogħol u l-pjattaformi diġitali; It-Tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilita.
Program 12: Il-konsultazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew - Stefano Mallia.
Program 13: Ħarsa lejn l-2021 u stennija għall-2022 - Mandy Falzon.


Aħna l-Ewropa II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Programm ta' Ħidma tal-Unjoni Ewropea għal 2022; Elezzjoni President tal-UE.
Program 2: Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ - Michela Giglio.
Program 3: Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta - Therese Zahra, Aġent Kap.
Program 4: L-UE u r-raba' doża kontra l-COVID-19; Il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa, Stella Kyriakides għal aktar ħarsien tal-annimali waqt li jkunu qed jiġu trasportati; Il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa; Il-President Ursula von der Leyen twieġeb għall-mistoqsija id-demokraziji fl-UE huma b'saħħithom u aġli biżżejjed quddiem l-isfida kbira tal-COVID-19?
Program 5: Il-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ukraina u l-Abbozz tad-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali.
Program 6: L-Att dwar iċ-ċipep bil-għan li tintemm l-iskarsezza tas-semikondutturi; It-tassanomija u l-ewrobarometru.
Program 7: It-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għax-xitwa 2022 - J.P. Fabri.
Program 8: Il-kriżi bejn ir-Russja u l-Ukrajna; L-20 sena mill-Ewro; Id-deċiżjoni tal-Qorti dwar l-Ungerija u l-Polonja.
Program 9: Il-gwerra bejn ir-Russa u l-Ukraina - diskorsi ta' Von der Leyen u Metsola.
Program 10: Jum Internazzjonali tal-Mara u leġislazzjoni proposta dwar il-vjolenza fuq in-nisa; L-effetti tal-gwerra fl-Ukraina.
Program 11: Il-21 ġurnata mill-gwerra fl-Ukraina u l-projbizzjoni tal-iskemi taċ-ċittadinanza u residenza b'investiment.
Program 12: Il-kriżi umanitarja fl-Ukrajna u l-azzjonijiet li qed tikkunsidra l-UE xahar wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna.
Program 13: L-Alleanza bejn l-UE u l-Istati Uniti fuq l-enerġija u d-data.