CampusFM 103.7

 

Vuċi Student

Back to Main Webcast Page

Program 1: Kunsill Studenti Universita (KSU).
Program 2: Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ).
Program 3: Grupp Universitarji Għawdxin (GUG).
Program 4: Studenti Ħarsien Soċjali (SĦS) – Gabriel Sciberras.
Program 5: Għaqda Studenti tal-Liġi (GħSL) – Matthew Charles Zammit, Valentina Cassar u Maya Spiteri Dalli.
Program 6: UM Rowing Club.
Program 7: The Third Eye.
Program 8: Malta Medical Students Association (MMSA) – Michaela Abela u Katrina Vassallo.
Program 9: Malcolm Borg - Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences MCAST, Malcolm Vassallo - Agriculture and Rural Payment Agency, Loredana Ciappara.
Program 10: National Youth Council of Malta and participants from the National Youth Parliament.
Program 11: Kunsill Studenti MCAST.
Program 12: Betapsi - Clayton Seguna.
Program 13: JEF Malta - European citizenship and youths.