CampusFM 103.7

 

Swar Kennija

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni; arkeoloġija; Birgu, Isla, Bormla; kastell ta' ħdejn il-baħar.
Program 2: Perjodu medjevali; Gonsalvo Monroy; Castrum Maris; Assedji.
Program 3: Pesta u mard; Kwarantina; Ordni ta' San Gwann; Il-Port fl-1530; Knejjes fl-inħawi.
Program 4: Knejjes fil-Kottonera; L-eqdem knejjes; Ħruq fil-knisja ta' San Lawrenz; teżori mitlufa.
Program 5: Bini ta' galeri; maltempata ta' l-1555; konfoffa ta' l-ilsiera; inċidenti bejn il-kavallieri; funeral tal-GM L'Isle Adam.
Program 6: Difiża; inġiniera militari barranin; Forti San Mikiel; Swar ta' l-Isla.
Program 7: Swar Santa Margerita; Fra Vincenzo Maculano; Antonio Maurizio Valperga; Linji tas-swar tal-Kottonera.
Program 8: L-Assedju l-Kbir; attakki fuq is-swar ta' l-Isla; twaqqieh ta' djar barra is-swar; attakk min fuq il-baħar; Maltin waqt l-assedju.
Program 9: Il-feriment tal-Gran Mastru de Vallette; l-ewwel taqbid fi żmien l-assedju; il-wasla ta' l-għajnuna iż-żgħira; ħruxija miż-żewg naħat waqt l-assedju.
Program 10: Il-Birgu u l-Isla wara l-assedju; is-sitwazzjoni tas-swar wara l-assedju; iċ-ċerimonja tat-trasferiment mill-Birgu lejn il-Belt Valletta; sorijiet tal-klawsura; ħidma tal-flotta.
Program 11: Il-flotta u l-ħidma navali; ħabs ta' l-ilsiera; imħażen tal-galeri; il-Maċina; skejjel.
Program 12: Il-palazz ta' l-Inkwiżitur; Monsinjur Pietro Dusina; Mattew Falson; Fabio Chigi; Antonio Pignatelli.
Program 13: Knejjes fit-tlett ibliet fl-1575; knejjes fit-tlett ibliet fl-1780; popolazzjoni; oratorji; Inkwiżizzjoni; skola ta' l-Għarbi; Knisja Sta Tereża.