CampusFM 103.7

 

Radio Mocha

Back to Main Webcast Page

Program 1: Għaliex is-Sema huwa blu? Riċerka ta' Martina Ciantar.
Program 2: Il-laned; Riċerka ta' studenti li ħa jigradwaw din is-sena jew għadhom kemm spiċċaw; Gabriella Azzopardi titkellem fuq r-riċerka tagħha li għamlet CERN, li huwa l-ikbar aċċeleratur tal-partiċelli fid-dinja fuq l-collimators.
Program 3: Iċ-ċereali; Riċerka ta' studenti li ħa jiggradwaw din is-sena jew għadhom kemm spiċċaw; Leanne Azzopardi - ħadmet fuq metodi aħjar ta manutenzjoni li hemm fil-mini fl-ikbar aċċeleratur tal-partiċelli fid-dinja, CERN.
Program 4: Mary Malone; Paul Herrera - Ir-riċerka tiegħu tar-relazzjoni simbiotika li nsibu f'ċelloli partikolari.
Program 5: Id-dinja tal-quantum u kompjuters tal-quantum! – Mirko Consiglio.
Program 6: Il-materjal tal-applikazzjonijiet dentali li nużaw għal ħalqna bħal dentaturi, braces etc – Martina Mifsud.
Program 7: Is-satelliti li ntellgħu fl-ispazju – Denis Cutajar.
Program 8: X'jiddetermina il-perċezzjoni tar-riskju li persuna tispiċċa vittma tal-kriminalita' - Daniel Hili.
Program 9: L-effettivita' li tagħmel mappa tal-baħar baxx bl-użu tad-drones u ikkumparatu mas-surveys li saru b’mod manwali - Andrea Bellia.
Program 10: Kif timmaniġġja t-tixrid taż-żejt fil-baħar - Christa Pisani.
Program 11: Medical Biochemistry fuq modi oħra ta' trattamenti għal CML lewkimja - Antonio Polidano Vella.
Program 12: Kif ċertu kuntesti jgħinuna biex nipproċessaw il-lingwa - Dr Marthese Borg.
Program 13: It-3D Printing - Albert Curmi.