CampusFM 103.7

 

Is-Servizz Pubbliku: Bejn l-imgħoddi, il-preżent u l-ġejjieni

Sensiela ta' programmi li matulha jiġu diskussi għadd ta' temi marbutin mal-amministrazzjoni pubblika f'Malta.

Dr. Mario Thomas Vassallo.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni: X'inhu s-Servizz Pubbliku - Mr Johan Galea, Seg. Perm., Min. Gustizzja, Kultura, Gvern Lokali.
Program 2: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku mill-1800 sal-Kostituzzjoni tal-1921 - Prof Godfrey Pirotta, Dipt. tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.
Program 3: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku bejn 1921 u 1964 - Prof Godfrey Pirotta, Dipt. tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.
Program 4: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku bejn 1964 u l-2004 - Prof Edward Warrington, Dipt tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.
Program 5: L-Iżvilupp tas-Servizz Pubbliku fl-Unjoni Ewropea mill-2004 - Dr Jean Claude Cachia, Istitut Studji Ewropej, UOM.
Program 6: Ir-riżorsi umani fis-Servizz Pubbliku - Dr Joyce Cassar, Seg. Perm., People and Standards.
Program 7: Il-Proċess ta' kif titfassal il-Politika (Policy) - Dr Marie Louise Mangion, Dipt. tal-Public Policy, Universita'.
Program 8: Is-Servizz Pubbliku fil-Livell Lokali - Mr Natalino Attard, Direttur Ġenerali, Diviżjoni Gvern Lokali.
Program 9: Is-Servizz Pubbliku u d-Djalogu Soċjali - Mr Ronald Mizzi, Seg. Perm.
Program 10: Is-Servizz Pubbliku u l-Politika tal-Iżvilupp - Rev Dr. Carmel Tabone, Dipt. tal-Public Policy, Universita'.
Program 11: Il-Valuri tat-tmexxija tajba fis-Servizz Pubbliku - Ms Joyce Dimech, Seg Perm, Strateġija u Implimentazzjoni.
Program 12: L-Ekonomija u s-Servizz Pubbliku - Dr Philip Von Brockdorff, Kap - Dipt. tal-Ekonomija, Universita'.
Program 13: Is-Servizz Pubbliku u t-tisħiħ tas-Soċjeta' - Mr Joe Gerada, Chairperson, Foundation for Social Welfare Services.
Program 14: Is-Sostenibilita' fl-Amministrazzjoni Pubblika - Dr Joyce Cassar u Ms Joyce Dimech, Seg Perm, OPM.
Program 15: Ir-Relazzjoni bejn il-Politiku u l-Uffiċjal Pubbliku - Prof Edward Warrington, Dipt tal-Public Policy, L-Universita' ta' Malta.
Program 16: Ir-Riċerka fl-Universita' minn studenti tal-Amministrazzjoni Pubblika - Studenti tal-ħames sena - B.A. (Hons) Public Administration.
Program 17: It-Tiġdid tas-Servizz Pubbliku - It-Triq 'il Quddiem - Is-Sur Mario Cutajar, Segretarju Permanenti Ewlieni.