CampusFM 103.7

 

Minwett ta' Kuluri

Sensiela li żżomm kumpanija lis-semmiegħa permezz ta' għażla ta' mużika varjata li tiffoka fuq xogħolijiet klassiċi. Barra minn hekk il-programmi jinkludu kontribuzzjoni ta' mistiedna li jitkellmu dwar diversi temi artistiċi, li jvarjaw minn arti viżiva għal forom oħra ta' kultura.

Is-sensiela għandha produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Silvio J. Camilleri.Minwett ta' Kuluri I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-Mużew Nazzjonali tal-Arti fis-snin 70 u 80.
Program 2: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar wirjiet tal-arti fis-snin 60 u 70.
Program 3: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar wirjiet imtellgħa mill-Mużew tal-Arti.
Program 4: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar attivita' ta' restawr fis-snin 70 u 80.
Program 5: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Introduzzjoni.
Program 6: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Il-Perjodu Kubist. (1)
Program 7: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Il-Perjodu Kubist. (2)
Program 8: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Is-Sensiela ta' Contours.
Program 9: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Interior Design.
Program 10: Elizabeth I. Borg titkellem dwar l-artist Frank Portelli: Murals.
Program 11: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-iskultur Censu Apap.
Program 12: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-iskultur Edward Pirotta.
Program 13: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-pittur Beatu Fra Angelico.
Program 14: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-Kwadru ta' San Gilormu (Caravaggio). (1)
Program 15: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-Kwadru ta' San Gilormu (Caravaggio). (1)
Program 16: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-Qtugħ ir-Ras ta' San Gwann (Caravaggio).
Program 17: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-arti tiegħu.


Minwett ta' Kuluri II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-arti tiegħu u Prof. Keith Sciberras jitkellem dwar il-wirja The Devil of the Brush. (1)
Program 2: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-arti tiegħu u Prof. Keith Sciberras jitkellem dwar il-wirja The Devil of the Brush. (2)
Program 3: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-arti tiegħu u Prof. Keith Sciberras jitkellem dwar il-wirja The Devil of the Brush. (3)
Program 4: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-artist Giorgio Preca. (1)
Program 5: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-artist Giorgio Preca. (2)
Program 6: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-artist Harry Alden. (1)
Program 7: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-artist Harry Alden. (2)
Program 8: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-arti tagħha. (1)
Program 9: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-arti tagħha (2) - Xogħolijiet b'tema Spiritwali.
Program 10: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar l-arti tagħha. (3)
Program 11: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-iskultur George Borg.
Program 12: Ms. Jessica Debattista titkellem dwar il-Malta School of Art fis-snin tmenin.
Program 13: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-artisti Mary De Piro, Neville Ferry, u Gabriel Caruana.
Program 14: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-artist Joseph Mary Genuis.
Program 15: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-pittur Giuseppe Briffa.
Program 16: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar l-artist Carmelo Mangion.
Program 17: Fr. Marius Zerafa jitkellem dwar il-pittur Willie Apap.