CampusFM 103.7

 

Is-Sagru u l-Profan

Back to Main Webcast Page

Program 1: In-natura tar-reliġjon - Rev. Christopher Caruana.
Program 2: Is-Sagru u l-Politika: relazzjoni moħbija? Dr George Vital Zammit.
Program 3: Il-kuxjenza fis-soċjeta' u l-Alzheimer's Collective Disease - Rev Dr Rene Camilleri.
Program 4: Is-seħer tal-reliġjon u l-edukazzjoni tal-adulti - Prof Peter Mayo.
Program 5: Ir-reliġjon u l-kultura Maltija - Prof. Carmel Cassar.
Program 6: Qawwa li tgħaqqad: L-Ekumeniżmu - Rev. Prof. Hector Scerri.
Program 7: Is-Sagru u l-Profan elementi kostruttivi tar-Reliġjonijiet? - Rev. Dr Joseph Ellul.
Program 8: Is-sagru u l-profan fit-tfal - Prof Adrian Gellel.
Program 9: Is-Sagru u l-Profan fil-ħajja tas-soċjeta' u taż-żgħażagħ - Dr Andrew Azzopardi.
Program 10: Il-Psikoloġija u r-Reliġjon? - Rev. Prof. Paul Galea.
Program 11: Il-Moralita', il-konverġenza u l-Iżvilupp sħiħ - Rev. Prof. George Grima.
Program 12: Sanskrit: Il-Profan li jsir sagru? - Prof. Michael Zammit.
Program 13: L-Arkeoloġija: oġġetti u sinjali tas-Sagru u l-Profan - Dr Dennis Mizzi.
Program 14: Is-Sagru u l-Profan fl-Iskrittura u fid-dinja preżenti - Rev Dr Stefan Attard.
Program 15: Id-dinja virtwali u x-xewqa għat-traxxendent - Dr Nadia Delicata.
Program 16: Il-fidi nisranija u r-raġuni profana f'Il-Jien u lil Hinn Minnu ta' Dun Karm - Dr Bernard Micallef.
Program 17: Is-Sagru u l-Profan fi Strada Stretta u 'l madwar - George Cini.