CampusFM 103.7

 

Stejjer mill-Belt

Dan il-programm se jieħu lis-semmiegħa dawra mal-Belt Valletta, dawra li forsi hija differenti minn tas-soltu. Rakkontata minn Belti, imnebbħa bi stejjer tiegħu stess, kif ukoll b'informazzjoni storika, u forsi interessanti dwar bini, avvenimenti u anke karattri li huma assoċjati mal-Belt Valletta.

Produzzjoni ta' Vincent Zammit li jippreżenta l-programm flimkien ma' Celaine Buhagiar.Stejjer mill-Belt I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Putirjal, Parlament il-gdid, swar, tren.
Program 2: Marsamxett, Manoel island, Mandragg, Muzew tal-Fortifikazzjonijiet, Knisja Anglikana.
Program 3: Knisja tal-Vitorja, bereg, Knisja Santa Katerina, Kastilja, akwadott, Teatru Rjal.
Program 4: Sant'Iermu, fosos, Port il-Kbir, Sala tal-Mediterran ghal Konferenzi.
Program 5: Monti, is-suq, Registru Pubbliku, Napuljun, Palazz, Knisja tal-Gizwiti.
Program 6: Pjazza Regina, Pesta, Bibliotheca, isem triq, monument regina, Kazin Malti.
Program 7: Misrah San Gorg, Palazz Verdelin, funtani, Palazz, Arazzi, sala tat-tron.
Program 8: Il-barrakka t'isfel u Sir Alexander Ball.
Program 9: Stradda Stretta, Triq il-Fran, Teatru Manoel, Knisja tal-Karmnu.
Program 10: Dar Gulieglmo Lorenzi, Katidral Anglikan, Berga Aragona, Knijsa Pilar, Palazz ta' l-Isoqf.
Program 11: Kon-Katidral ta' San Gwann. (1)
Program 12: Kon-Katidral ta' San Gwann. (2)
Program 13: Il-Berga tal-Baviera.
Program 14: Triq il-Merkanti u l-isfel minnha.
Program 15: In-naha t'isfel tal-Belt.
Program 16: Barrakka ta' Fuq, Borza ta' Malta, Monumenti, Dar l-Annona, Saluting Battery, Lift.
Program 17: Port il-kbir, Il-knisja Sta Lucija, Ismijiet ta' toroq, Il-knisja San Pawl.
Program 18: Knisja tal-Griegi, Il-Borza, Palazzo Spinola, Knisja u monasteru Sta Katerina, Casa Rocca Piccola.


Stejjer mill-Belt II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Forti Sant' Iermu; Sagra Infermerija; Evans Building.
Program 2: Torri Kavallier San Ġwann, Knisja Sant'Andrija, Fran ta' l-Ordni, Vincenti Buildings.
Program 3: Ġnien Hastings, Monumenti.
Program 4: Armerija, Mħażen, Falunerija, Iz-zekka, Triq San Mark, Fortunato Mizzi.
Program 5: Bosredon de Ransijat, Misraħ San Ġorġ, Innu Malti, Banek Maltin, Mafkar Sette Giugno, Knisja Sagramentini, Palazzo Messina.
Program 6: Niċeċ, Ġiżwiti, Palazz Roselli-Massa, Knisja Ortodossa San Ġorġ, Knisja tad-Dumnikani.
Program 7: Palazzo Spinola, Bishop dei Conti Sant, Arkivji notarili, Sur ta' Santa Barbara, Pont tal-ħadid, nix mangiaris.
Program 8: Pinto stores, impjant elettriku, Swar Floriana, Dwana.
Program 9: Dwana, Ta' Liesse, viżitaturi, Pixkerija, Kwarantina.
Program 10: Viżitaturi barranin. (1)
Program 11: Viżitaturi barranin. (2)
Program 12: Knisja tal-Vitorja u l-binja tal-ġenb; mafkar De Valette; toroq sekondarji.
Program 13: GWU; Berġa ta' Franza; Ġlormu Cassar; Demandols; Palazzo Miari.
Program 14: Knisja tal-Erwieħ; Każin La Valette; Knisja Santa Barbara.
Program 15: Knisja ta' San Franġisk; Mużew tal-Arkeoloġija; Berġa ta' Provenzja.
Program 16: Mużew tal-Arkeoloġija; Preistorja; Perjodu tal-Bronż; Perjodu tal-Feniċi.
Program 17: Palazzo Carafe; Azzjoni Kattolika; Forti Sant'Iermu; il-fossa; Marsamxett; Strada Stretta.