CampusFM 103.7

 

Il-Verzjoni Tieghi

Il-Verzjoni Tieghi hu programm li se jlaqqghana ma' personalitajiet, famuzi u le, li kitbu l-awtobijografija taghhom. Flimkien maghhom niddiskutu l-istil, il-kontenut tal-ktieb kif ukoll il-kontribut li huma j─žossu li taw.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-awtobijografiji minn ghajnejn il-pubblikatur - Joseph Mizzi, Klabb Kotba Maltin.
Program 2: Fjuri li ma jinxfux - Prof Oliver Friggieri.
Program 3: Nidhqu bina nfusna (politika bi tbissima) - Dr Tonio Borg.
Program 4: Hekk nafhom jien - Dr Tonio Borg.
Program 5: Siltiet mill-imghoddi ta' hajti - Emilie Barbaro Sant.
Program 6: It-tifel tan-nanna - Gorg Peresso.
Program 7: I remember. Reminiscences of a grandfather - Perit Andre' Zammit.
Program 8: Minn wara l-mikrofonu u Mill-arkivju tieghi - Lawrence Mizzi. (1)
Program 9: Minn wara l-mikrofonu u Mill-arkivju tieghi - Lawrence Mizzi. (2)
Program 10: Fl-isem tal-Missier u ta' l-Iben - Dr Manwel Mifsud.
Program 11: Il-genn li jzommni f'sikkti - Trevor Zahra.
Program 12: Jien ukoll ghandi storja xi nghid - Charles Casha.
Program 13: Tifkiriet - Carmel Portelli.
Program 14: Sereni u Serenati - Lina Brockdorff.
Program 15: O zmien helu. Il-Palk, ir-Radju u jien - Josephine Mahoney.
Program 16: Mill-gnejna ta' tfuliti - Carmel G. Cauchi.
Program 17: Roundup tas-sensiela.