CampusFM 103.7

 

Il-Politika fil-Muzika

Sensiela li tiddiskuti siltiet muzikali li jkollhom agenda politika, ghalhekk tinholoq diskussjoni fuq l-implikazzjoni politika, socjali u ekonomika. Programm imtellgha mid-dipartiment tal-Public Policy fi hdan l-Universita' ta’ Malta bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Mario Thomas Vassallo.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni dwar sehem il-politika fil-muzika matul is-sekli u f'artijiet diversi.
Program 2: Il-muzika, il-gwerra, il-paci u l-utopja politika.
Program 3: Il-muzika u l-ambjent.
Program 4: Il-muzika ribelluza b’sentimenti rivoluzzjonarji.
Program 5: Il-muzika u s-sehem tal-Gnus Maghquda.
Program 6: Il-muzika u l-edukazzjoni.
Program 7: Sehem il-musicals fi grajjiet u sentimenti politici – Narrazzjoni ta’ Simone Chircop u Mario T. Vassallo.
Program 8: Il-muzika u l-faqar.
Program 9: Il-muzika u l-era tal-Gwerra l-Bierda.
Program 10: Il-kompozituri klassici u s-sehem politiku taghhom - narrazzjoni ta' Simone Chircop u Mario T. Vassallo.
Program 11: Il-muzika u l-influwenza taghha fuq il-hsieb tal-massa.
Program 12: Il-muzika u l-kunflitt fl-Irlanda ta’ Fuq.
Program 13: Il-muzika, ix-xoghol u l-movimenti tat-trejdunjonizmu.
Program 14: Id-diski Maltin b’tema politika u satirika.
Program 15: Il-muzika u d-drittijiet civili u l-armonija socjali.
Program 16: Il-muzika u r-razzizmu.
Program 17: Harsa analitika lura lejn il-programmi passati – Qari: Simone Chircop u Dr Mario T. Vassallo.