CampusFM 103.7

 

Verdi - Ghejjun ta' Muzika mill-Aqwa

Fit-tieni centinarju mit-twelid ta' Giuseppe Verdi, Campus FM se jipprezenta sensiela ta' programmi li jaghtu gieh lil dan il-kompozitur kbir. Verdi huwa maghruf l-iktar ghall-opri tieghu, izda ghandu ukoll ftit kompozizzjonijiet ta' stoffa li haqqhom ikunu maghrufa ahjar.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joyce Guillaumier.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni.
Program 2: Il-konservatorju ta' Verdi li hemm f'Milan.
Program 3: Is-Salotto Maffei.
Program 4: L-Opra Aroldo.
Program 5: Verdi u r-Risorgiment Taljan.
Program 6: Giuseppina Strepponi, it-tieni mara ta' Giuseppe Verdi.
Program 7: Ir-Rigoletto u taghrif awtobijografiku iehor.
Program 8: Il-muzika sagra ta' Verdi.
Program 9: Il-karatteristici tal-muzika romantika.
Program 10: Iz-zghazagh u l-opra.
Program 11: L-Opri Il Forza del Destino u Azira.
Program 12: L-Opri Un ballo in maschera u Aida.
Program 13: Verdi u t-Tenuri. (1)
Program 14: Verdi u t-Tenuri. (2)
Program 15: L-Opra Luisa Miller.
Program 16: L-Opra La Battaglia di Legnano.
Program 17: L-ahhar taghrif biografiku.