CampusFM 103.7

 

Platea

Programm li jlaqqaghna ma' esponenti ewlenin fit-teatru li jitkellmu ma' Lino Farrugia.Il-Malti Llum: Ideat ta' Zmienna I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: In-natura tal-Malti bhala lingwa u l-istruttura tieghu.
Program 2: In-natura tal-lingwa u l-funzjonijiet tal-Malti.
Program 3: Aktar funzjonijiet tal-Malti.
Program 4: Aktar funzjonijiet tal-Malti. Is-sehem tal-lingwa fil-kuntest tas-socjeta jew ta' l-individwu huwa funzjoni socjali. L-uzu tal-lingwa ghall-komunikazzjoniji tal-ideat u attitudnijiet ta' min juzah.
Program 5: X'nifhmu ahna b'Malti tajjeb? X'nifhmu bil-Malti llum?
Program 6: X'nifhmu ahna b'Malti tajjeb? Min jiddeciedi x'inhu l-Malti tajje? (2)
Program 7: Attitudnijiet mhux realistici li jippersistu fil-lingwa. (1)
Program 8: Attitudnijiet mhux realistici li jippersistu fil-lingwa. (2)
Program 9: Fatturi li jikkaratterizzaw il-lingwa taghna fil-prezent.
Program 10: Influwenzi ta' l-Gharbi, tat-Taljan u l-Ingliz fil-lingwa Maltija.
Program 11: Jista' jkollna Malti safi?
Program 12: Il-purizmu fil-livelli lingwistici.
Program 13: Aspetti differenti tal-bidla lingwistika fis-socjeta.
Program 14: Aspetti differenti tal-bidla lingwistika fis-socjeta - is-self lingwistiku.
Program 15: Aspetti differenti tal-bidla lingwistika fis-socjeta - l-espansjoni tal-Malti.
Program 16: Il-Malti huwa awtonomu - xi tfisser?
Program 17: Ideat dwar l-ortografija.


Il-Malti Llum: Ideat ta' Zmienna II

Din is-sensiela tkompli tfittex li tissodisfalna xi ftit mill-kurzitajiet naturali taghna dwar il-lingwa u tipprovdi gharfien tal-ilsien nattiv kif ghandu jkollu kull bniedem ta’ edukazzjoni obbligatorja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr.Charles Briffa u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Is-sintassi.
Program 2: Is-sentenza, il-propozizzjoni u l-grupp.
Program 3: L-istruttura sintattika.
Program 4: L-istruttura tal-grupp iddominat min-nom.
Program 5: L-istruttura tal-grupp nominali - L-atributtiv.
Program 6: L-istruttura tal-grupp verbali - il-verb.
Program 7: L-istruttura tal-klawsola.
Program 8: L-istruttura tas-sentenza.
Program 9: Il-processi tat-trasformazzjoni tas-sentenza.
Program 10: Is-sentenza ghal xhiex u kif tintuza - il-pragmatika tas-sentenza: is-sekwenza u s-sens. (1)
Program 11: Is-sentenza ghal xhiex u kif tintuza - il-pragmatika tas-sentenza: is-sekwenza u s-sens. (2)
Program 12: Is-sentenza ghal xhiex u kif tintuza - il-pragmatika tas-sentenza: is-sehem tal-paragrafu.
Program 13: Is-sessizmu fil-lingwa Maltija.
Program 14: Il-lingwa tat-tfal.
Program 15: L-impatt ta' l-internet fuq il-lingwa.
Program 16: Ir-registru ta' l-internet u meta jista' jithaddem. (1)
Program 17: Ir-registru ta' l-internet u meta jista' jithaddem. (2)