CampusFM 103.7

 

L-Ewropa u l-ImperuL-Ewropa u l-Imperu I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-imperu u l-Mediterran. (1)
Program 2: L-imperu u l-Mediterran. (2)
Program 3: Il-kwistjoni tal-lingwa.
Program 4: Enrico Mizzi.
Program 5: Manoel Dimech.
Program 6: Is-sena 1921.
Program 7: Kolonjalizmu, Nazzjonalizmu u Faxxizmu.
Program 8: Imperjalisti u Nazzjonalisti.
Program 9: Il-Mediterran Britanniku fi zmien Strickland.
Program 10: Strickland fl-Awstralja. (1)
Program 11: L-emigrazzjoni u l-Kostituzzjoni.
Program 12: Il-Kostituzzjoni f'Malta u f'Cipru fis-snin 30.
Program 13: Tradizzjonijiet Natalizji fi zmien l-Imperu.
Program 14: It-tarzna taht l-Inglizi.
Program 15: Il-Banek f'Malta taht l-Inglizi.
Program 16: L-emigranti Maltin fl-Afrika ta' Fuq. (1)
Program 17: L-emigranti Maltin fl-Afrika ta' Fuq. (2)


L-Ewropa u l-Imperu II

Bejn l-1912 u l-1946 l-Ewropa ghaddiet minn zewg gwerer mondjali u l-Imperu Ingliz lahaq il-quccata tat-tixrid u l-qawwiet tieghu. Fl-istess perjodu il-kolonja zghira ta’ Malta qabdet it-triq tal-awtonomija politika.

Bis-sehem residenti tal-istoriku l-Prof.Henry Frendo u l-volum tieghu Europe and Empire, Charles Xuereb se jipproduci din is-sensiela bil- ghan li tikkonsolida l-gharfien kulturali, politiku u tal-identità Maltija fil- Mediterran matul dal-perjodu mqanqal wara s-sensiliet imghoddija fuq ir- rabtiet ta’ Malta mal-Italja u l-Ingilterra.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-Abisinja u l-Mare Nostrum (1934). (1)
Program 2: L-Abisinja u l-Mare Nostrum (1934). (2)
Program 3: Feedback u korrispondenza - John Mizzi interview and appreciation.
Program 4: Rule Brittania. (1)
Program 5: Rule Brittania. (2)
Program 6: Rule Brittania. (3); The Winter of 1942. (1)
Program 7: WWII, l-ezilju u Borg Pisani. (1)
Program 8: WWII, l-ezilju u Borg Pisani. (2); It-trawmi tal-Maltin fi zmien il-Gwerra.
Program 9: Il-konsegwenzi tal-gwerra.
Program 10: A culture of dependent fear. (1)
Program 11: A culture of dependent fear. (2); Margaret Thatcher.
Program 12: A culture of dependent fear. (3); Ricerka u interpretazzjoni ta' l-arkivji.
Program 13.
Program 14: L-immigrazzjoni lejn l-Algerija.
Program 15: Il-gurnali.
Program 16: L-effetti tal-kolonjalizmu fuqna.
Program 17: L-identita' u l-memorja taghna l-Maltin.