CampusFM 103.7

 

Wirt Artna, WirtnaWirt Artna, Wirtna I

Il-programm Wirt Artna, Wirtna hu programm kulturali ta’ nteress generali li fih nitkellmu fuq aspetti diversi li jsawru l-gzejjer taghna. Dawn jinkludu storja ta’ pajjizna, postijiet t’interess, flora u fawna, leggendi u tradizzjonijiet kif ukoll bijografiji ta’ nies Maltin maghrufa.

Produzzjoni u direzzjoni ta’ Joe Brincat u Roderick Busuttil.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-Palazz tal-Verdala, Buskett; Bijografija tal-pittur Giuseppe Briffa; Ic-cervjola; Il-lanec.
Program 2: L-isptar Santu Spirtu, Rabat; Leggenda ta’ Ulisse f’Calypso; Il-Barbagan; Il-bijografija ta’ Abraham Gatt.
Program 3: Il-karettun; L-ufficcju meteorologiku; Il-Qanfud; Il-bijografija ta’ Antonio Sciortino.
Program 4: Malta fi zmien il-preistorja; Is-sigra ta’ l-akacja; Minn fomm missirijietna; Il-bijografija ta’ Ninu Cremona.
Program 5: Il-Lellux; Il-Karrettuni; Leggenda: Il-Belliegha tax-Xbejbiet; Il-bijografija ta’ Nicolo Isouard.
Program 6: Il-Knisja l-Antika tas-Salvatur ta’ Lija; Il-Mulett; Leggenda: Ghar Hasan; Il-bijografija ta’ Alfredo Caruana Gatto.
Program 7: Il-Girna u l-Imgiebah; L-Ewkaliptus; Leggenda: Madonna taz-Zejt, Gharb; Il-bijografija ta’ Dun Saverio Cassar.
Program 8: It-torri ta' Wignacourt; Il-Ballottra; Il-gnien ta’ San Maison, Pieta; Il-bijografija ta’ Ruzar Briffa.
Program 9: In-narcis; L-isptar ta’ Bighi; Malta fi zmien il-Fenici u l-Kartaginizi; Il-bijografija ta’ Guze Muscat Azzopardi.
Program 10: Il-forka; Is-sigra tal-Ficus; Leggenda tal-martirju ta’ l-ghatx u tal-guh; Il-bijografija ta’ Wistin Camilleri.
Program 11: Il-kappella ta' S. Marija ta' Bir Miftuh; Il-pjanta tal-peprin; Il-fenek selvagg; Il-bijografija ta' Karmenu Vassallo.
Program 12: L-imtiehen tar-rih; Il-leggenda tal-Madonna tal-Ghar; It-torri ta' Sta. Marija f'Kemmuna; Il-bijografu ta' Marjanu Gerada.
Program 13: It-tragedja tal-Vulcan; Iz-zwieg u l-gherusija fl-imghoddi; Is-sigra ta' Guda; Il-bijografija ta' Rokku Buhagiar.
Program 14: L-arazzi ta' San Gwann; It-Torri Tigne; Leggenda tal-Madonna ta' l-Isperanza; Il-bijografija ta' Dr. Gorg Borg Olivier.
Program 15: Il-vapur ta' l-art; Il-qarsu; Leggenda t'Ghar Hasan; Il-bijografija ta' Gorg Pisani.
Program 16: Il-Knisja parrokkjali antika ta’ Santa Katerina, Zejtun; Ir-rundun; Il-bijografija ta’ Francesco Zahra.
Program 17: Il-films f’Malta; Il-Berga t’Aragona; Leggendi marbuta mas-salib Rajt Ma Rajtx, B’Kara; Il-bijografija ta’ Michele Bellanti.


Wirt Artna, Wirtna II

Il-programm Wirt Artna, Wirtna hu programm kulturali ta’ nteress generali li fih nitkellmu fuq aspetti diversi li jsawru l-gzejjer taghna. Dawn jinkludu storja ta’ pajjizna, postijiet t’interess, flora u fawna, leggendi u tradizzjonijiet kif ukoll bijografiji ta’ nies Maltin maghrufa.

Produzzjoni u direzzjoni ta’ Joe Brincat u Roderick Busuttil.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: It-Teatru Rjal; Il-Bandiera ta' Malta; Leggendi tal-Kastell Zammitellu; Bijografija - Il-Pittur Robert Caruana Dingli.
Program 2: Il-mithna tax-xarolla; L-Univerista' del grano; Leggenda tal-Madonna tal-Mensija; Bijografija: Mons. Injazju Pansavecchia.
Program 3: Il-qniepen f'Malta; Muzew Marittimu fil-Birgu; L'arma ta' Malta; Bijografija: Achille Verres.
Program 4: It-tori ta' Sant' Agatha, Mellieha; Leggenda: Gahrusa tal-Mosta; L-origini tal-festi f'Malta; Bijografija: Guzeppe Busuttil.
Program 5: Il-knisja tal-Madonna tas-Samra, Hamrun; L-Ipogew, Hal Saflieni; Is-sigra tal-fraxnu; Bijografija: Pietru Pawl Castagna.
Program 6: Il-forti Sant' Iermu, Valletta; Friefet il-lejl; Leggenda: Hagra ta' Sansuna; Bijografija: Giuzeppe Calleja.
Program 7: Il-kamalejont; Il-betbut; Il-bini tal-Belt Valletta; Bijografija: Lorenzo Gafa'.
Program 8: Il-medicina fil-passat; Leggenda: Xbejbiet tal-forn, Marsalforn; Pellegrinagg memorabli minn B'Kara sa Bormla.
Program 9: Palazzo Falson, Mdina; It-tunnara tal-Mellieha; Il-festi Maltin: Il-baned; Bijografija: Skultur Vincenzo Dimech.
Program 10: Il-Belt Melite; Ic-cerna; Il-Kappella tal-Madonna ta' l-Etria, Bingemma; Leggenda tas-salib: Rajt ma rajtx... B'Kara.
Program 11: Ir-rollo tas-Senatore Demello; Is-sigra taz-znuber; L-istatwa ta' San Pawl tal-Gzejjer; Biografija: Eugenio Borg, Religjuz.
Program 12: I-Tempju Megalitiku tal-Ggantija; Il-kongura tal-ilsira; Bijografija: Fabrizio Sciberras Testaferrata, religjuz.
Program 13: It-torrijiet tax-xtut; Il-Malvizz (Turdus Philomelos), ghasfur; Leggendi marbuta mal-Kuncizzjoni tal-Qala; Bijografija: Gemma Portelli, atrici.
Program 14: L-akwidott ta' Wignacourt; Il-produxxjoni tal-gir f'Malta; Leggendi ta' San Dimitri fl-Gharb; Bijografija: Sir Temi Zammit.
Program 15: Il-forti Sant Anglu, Birgu; Il-gnien ta' l-Istazzjon, B'kara'; In-nemel.
Program 16: Il-Macina, L-Isla; Leggenda: Misteri tal-Ghar ta' Xhajma; Il-Gardell; Bijografija: Gilormu Darmanin, statwarju.
Program 17: L-isptar Santu Spirtu, Rabat; Leggenda: Laqgha li gabet is-sliem; Pjanta: It-tulliera ta' Malta; Bijografija: Melchiore Gafa', skultur.
Program 18: L-apparell; L-iskarpan; Santwarju tal-Madonna tal-Kuncizzjoni, Qala; Bijografija: Ferdinando Mattei, Isqof.