CampusFM 103.7

 

Bil-Qala u l-MoqdiefBil-Qala u l-Moqdief I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Ulisse u kif dahal il-futbol f'Malta.
Program 2: Artisti tas-seklu 19 u Karl Jenkins.
Program 3: Iz-zjara tal-imperatrici Eugenia. (1)
Program 4: Il-kavallier Arras u Mattia Preti.
Program 5: Il-Kavallieri ta' Malta.
Program 6: Vjaggaturi.
Program 7: L-ikel f'Malta.
Program 8: Il-hobz.
Program 9: Xorb u cikkulata.
Program 10: Kliem Malti qadim.
Program 11: Fahar id-Din f'Malta fl-1615.
Program 12: Il-hajja Malta fi zmien il-Kavallieri. (1)
Program 13: Il-hajja Malta fi zmien il-Kavillieri. (2)
Program 14: Laura Battiferra, poetessa.
Program 15: L-Egittu.
Program 16: Pietro della Valle.
Program 17: Luca de Armenia 1565.
Program 18: Il Corso.Bil-Qala u l-Moqdief II

Charles Xuereb qed jissokta fl-istil ta’ xandiriet storici li jinterpretaw dak li ghaddew minnu l-Maltin biex wasalna fejn ninsabu llum. Is-sensiela, isimha maghha, qed tiffoka fuq persunaggi li waslu Malta bil-bahar fi zminijiet imbeghda u minn pajjizi li qasmu maghna civiltà qadima. Bis-sahha t’hekk il-memorji tal-Maltin mill-arkivji jifthu tieqa fuq il-hajja li ghexu missierijietna.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-kaz tal-kursar Pietro Stellini.
Program 2: Il-Francizi f’Malta 200 sena ilu.
Program 3: Strument: Il-Lira.
Program 4: Spinola. (1)
Program 5: Spinola. (2)
Program 6: L-izvilupp tal-gonna f’Malta. (1)
Program 7: L-izvilupp tal-gonna f’Malta. (2)
Program 8: Il-Maltin f’Pachino, Sqallija; L-intellettwali Giovanni Francesco Bonamico fil-Germanja fis-seklu 17.
Program 9: Kunjomijiet. (1)
Program 10: Kunjomijiet. (2)
Program 11: Zmien Fenicu / Puniku.
Program 12: Graffiti marittimi; tradizzjonijiet tal-Milied fi zmien il-Kavallieri.
Program 13: Izjed drawwiet tal-Milied fi zmien il-Kavallieri u avventuri tal-kursar Malti Desira.
Program 14: Albert Camus: il-letteratura ta' l-assurd.
Program 15: James Martin: l-avventurier Malti.
Program 16: Kif jara l-Malta wara snin barra.
Program 17: Corsica.Bil-Qala u l-Moqdief III

Charles Xuereb qed jissokta fl-istil ta’ xandiriet storici li jinterpretaw dak li ghaddew minnu l-Maltin biex wasalna fejn ninsabu llum. Is-sensiela, isimha maghha, qed tiffoka fuq persunaggi li waslu Malta bil-bahar fi zminijiet imbeghda u minn pajjizi li qasmu maghna civiltà qadima. Bis-sahha t’hekk il-memorji tal-Maltin mill-arkivji jifthu tieqa fuq il-hajja li ghexu missierijietna.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Carlo Magri. (1)
Program 2: Carlo Magri (2); Kavallier de Village (1).
Program 3: Kavallier de Village (2); Winter Olympics f'Sochi, Russja.
Program 4: L-Ewwel Gwerra Dinija. (1)
Program 5: L-Ewwel Gwerra Dinija. (2)
Program 6: Karriera ta' Franco Masini.
Program 7: Karriera ta' Franco Masini. (2); Jules Verne.
Program 8: Mikiel Anton Vassalli. (1)
Program 9: Mikiel Anton Vassalli. (2)
Program 10: Jum il-Helsien: l-ahhar vapur li telaq minn Malta fil-31 ta' Marzu 1979. (1)
Program 11: Jum il-Helsien: l-ahhar vapur li telaq minn Malta fil-31 ta' Marzu 1979. (2)
Program 12: George Sand.
Program 13: Il-Muzew tal-Fine Arts. (1)
Program 14: Il-Muzew tal-Fine Arts. (2)
Program 15: Inginerija Militari.
Program 16: Perit Le Tigne.
Program 17: Muzika fi zmien 60 u 70 f'Malta.Bil-Qala u l-Moqdief IV

Charles Xuereb qed jissokta fl-istil ta’ xandiriet storici li jinterpretaw dak li ghaddew minnu l-Maltin biex wasalna fejn ninsabu llum. Is-sensiela, isimha maghha, qed tiffoka fuq persunaggi li waslu Malta bil-bahar fi zminijiet imbeghda u minn pajjizi li qasmu maghna civiltà qadima. Bis-sahha t’hekk il-memorji tal-Maltin mill-arkivji jifthu tieqa fuq il-hajja li ghexu missierijietna.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-Ewwel Gwerra Dinija: Tifkiriet.
Program 2: Zviluppi tal-Avjazzjoni f'Malta. (1)
Program 3: Zviluppi tal-Avjazzjoni f'Malta. (2).
Program 4: Il-festa tar-rahal. (1)
Program 5: Il-festa tar-rahal. (2)
Program 6: L-Ewwel Gwerra Dinija; L-Ispanjoli.
Program 7: L-istrumenti tal-korda.
Program 8: Il-Kappillan ta' Malta.
Program 9: L-influwenza fil-fotografija fuq l-artisti Maltin fis-sekli 19 u 20. (1)
Program 10: L-influwenza tal-fotografija fuq l-artisti Maltin fis-seklu 19 u 20. (2)
Program 11: Arkeologija ta' taht l-art jew bahar.
Program 12: Bcejjec tal-bahar.
Program 13: WWI - 100 sena ilu - kommemorazzjonijiet.
Program 14: Movimenti kulturali fil-Mediterran post-kolonjali.
Program 15: Bormla.
Program 16: Il-laqam.
Program 17: L-izvilupp fi sfond turistiku tal-kosta Maltija u Ghawdxija.
Program 18: L-izvilupp tal-irhula li huma attrazzjonijiet turistici Maltin.