CampusFM 103.7

 

Stejjer ta' Nies Bla Lehen

Esperjenzi kwotidjani ta' dawk kollha li ghandhom vuci bla m'ghandhom lehen.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Mill-ktieb Burraxki ta' Charles Casha: Bukkett Fjuri.
Program 2: Mill-ktieb Burraxki ta' Charles Casha: Ir-Rigal.
Program 3: Mill-ktieb Burraxki ta' Charles Casha: Hamsa f'Dghajsa.
Program 4: Mill-ktieb L-Gheneb Qed Jiswied ta' Carmel G. Cauchi: Pupi b'xagharhom ahmar.
Program 5: Mill-ktieb Gawhar Imzewwaq ta' Paul Falzon: Dawl li jghammex; Boghod mill-ghajn.
Program 6: Mill-ktieb Fejn Jixrob il-Qasab fis-Sajf ta' Lino Spiteri: Rih il-hamsin; Il-mara tal-watchman.
Program 7: Mill-ktieb Fejn Jixrob il-Qasab fis-Sajf ta' Lino Spiteri: Monument ghas-sindku.
Program 8: Mill-gabra ta' novelli Mill-Gallarija ta' Charles Casha: Il-Kandidat.
Program 9: Mill-gabra ta' novelli Mill-Gallarija ta' Charles Casha: Kilina c-caqlembuta; Mr. Brennan.
Program 10: Mill-ktieb Taht il-Kappa tax-Xemx ta' Karl Schembri: Il-Passiggier.
Program 11: Mill-ktieb Stejjer ghal Qabel Jidlam ta' Oliver Friggieri: Il-Koranta; Qaltli "Ohrogni minn hawn".
Program 12: Mill-ktieb Mixtla Ward - rakkonti Maltin migbura u editjati minn Charles Briffa: Bejjiegh tal-haxix - Joseph Sciberras; Xellug jew lemin - Lina Brockdorff .
Program 13: Mill-ktieb Taht il-Kappa tax-Xemx ta' Karl Schembri: It-torri tal-kummerc.
Program 14: Mill-kitba ta' Anthony Cordina: Kamillu; Novella ta' Joe Galea: Hames Liri; Novella ta' Gorg Borg: L-Omm fic-Cimiterju.
Program 15: Mir-rumanz ta' Trevor Zahra: Is-Surmast.
Program 16: Mill-ktieb ta' Charles Flores: Gierku ma jmut qatt.
Program 17: Mill-gabra ta' rakkonti Mixtla Ward: Xtrawlu l-hut fil-bahar - Lawrence Mizzi; Indri - Fr. Dionisju Mintoff.
Program 18.