Campus 103.7  


Il-Ħabbara

Series 1 | Series 2 | Series 3

Sensiela li se tintervista ġurnalisti veterani illum irtirati bħal Reno Bugeja, Joe Dimech, Victor Agius, Paul Azzopardi, Anna Bonanno u oħrajn li anki ġejjin mill-qasam sportiv, fejn flimkien magħhom mmorru lura fiż-żmien u niftakru anki f’xandir ta’ avvenimenti speċjali, fi żmien meta t-teknologija kienet fi stadju bikri.Il-Ħabbara | 1

Back to Main Webcast Page

Top ▲ | Next ▶

Il-Ħabbara | 2

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Il-Ħabbara | 3

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲
Check out the NEW Campus 103.7 On-demand serviceListen live | Contact us | University of Malta

|