Campus 103.7  


Agora

Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | Series 7 | Series 8 | Series 9

Diskussjoni s-sibt filgħodu b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali. Dan it-tip ta’ programmar huwa innovattiv għall-istazzjon għax se joħloq dibattitu ‘LIVE’ fl-istudjo fuq ġrajjiet kurrenti, fenomeni kontemporanji u aspetti oħrajn li jolqtu l-politika, is-soċjetà, l-ekonomija u l-kultura ta’ pajjiżna. Flimkien mal-esperti u l-esponenti mistednin, il-pubbliku se jkun jista’ jintervjeni permezz ta’ telefonati waqt il-ħin tad-diskussjoni fl-istudjo. M’huwiex l-iskop ta’ din is-sensiela li toħloq sensazzjonaliżmu, imma li ddawwal l-opinjoni pubblika b’fehmiet razzjonali, studjati u b’rispett sħiħ lejn fehmiet opposti.Agora 1

Back to Main Webcast Page

Top ▲ | Next ▶

Agora 2

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 3

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 4

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 5

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 6

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 7

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 8

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲ | Next ▶

Agora 9

Back to Main Webcast Page

Previous ◀ | Top ▲
Check out the NEW Campus 103.7 On-demand serviceListen live | Contact us | University of Malta

|