CampusFM 103.7

 

Lil Hinn Mit-Twemmin

Programm li jiddiskuti l-Kristu minn sfond storiku u xjentifiku bis-sehem ta' espert residenti fil-programm. Mistieden residenti Fr. Martin Micallef.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Ġesu' mġarrab għal erbgħin jum fid-deżert.
Program 2: Għaliex Ġesu' jitkellem bil-parabboli?
Program 3: L-għażla tat-tnax. Kif, u għal liema skop ġew magħżula l-appostli?
Program 4: Id-dominju ta' Ġesu' fuq l-elementi tan-natura.
Program 5: It-trasfigurazzjoni : Atmosfera ta' divinita'.
Program 6: Kif Ġesu' wera għalfejn ġie fostna.
Program 7: Bid-daħla f'Ġerusalem jibdew l-aħħar jiem ta' Ġesu' fid-dinja.
Program 8: L-aħħar ikla tal-Mulej u l-agunija fil-ġnien taż-żebbuġ.
Program 9: Ġesu' – tradut, mistħarreġ u kkundannat.
Program 10: Sallbuh, Miet u Difnuh.
Program 11: Il-Qawmien ta' Gesu' mill-imwiet.
Program 12: It-tlugħ is-sema ta' Gesu'.
Program 13: Il-Misteri tal-Apokalissi.