CampusFM 103.7

 

L-Istatistika

Sensiela mtellgħa mill-Awtorita' ta' l-istatistika. Fost is-suġġetti diskussi se nisimgħu dwar iċ-ċensiment, l-istatisika fiċ-ċentru ta' l-istorja, is-saħħa u l-ekonomija u l-agrikoltura f'Malta fost l-oħrajn. (Programm sponsorjat)

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-istorja tal-Istatistika Uffiċjali f'Malta - Prof Albert Leone Ganado, Is-Sur Alfred Camilleri, Is-Sur Etienne Caruana, Is-Sinjura Catherine Vella u s-Sur Reno Camilleri.
Program 2: It-Turiżmu f'Malta - Is-Sur Matthew Zerafa, Is-Sinjura Tania Sultana, Dr Marie Avellino.
Program 3: L-indiċi tal-prezzijiet - Is-Sur Owen Grech, Abigail Mamo, Dr Rose Marie Azzopardi.
Program 4: Is-Sigurta tal-Informazzjoni - Silvan Zammit (Direttur, Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika'), Dr Sarah Jane Meli (Uffiċjal legali, Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika').
Program 5: Is-Suq tax-xogħol - Prof Godfrey Baldachino, Tania Borg.
Program 6: Il-faqar f'Malta – Mark Musu, Etienne Caruana.
Program 7: Is-Saħħa - Prof Neville Calleja (Direttur, Dipartiment tal-informazzjoni u r-riċerka (DHIR), Is-Sur Etienne Caruana (Direttur Ġenerali, Uffiċċju Nazzjonali ta' l-Istatistika').
Program 8: Is-sigurta' tal-Informazzjoni – Mr Ivan Salamone (NSO), Is-Sur Robert Muscat (MITA).
Program 9: Lil' hinn mill-Prodott Gross Domestiku – Mr Godwin Mifsud u Dr Ian Cassar.
Program 10: Ir-reġjonalita' - Mr Manuel Tabone u Ms Marice Grech mill-NSO.
Program 11: Il-Kommunikazzjoni tal-istatistika uffiċċjali - Ms Lara Friggieri Cordina, Jennifer Mifsud.
Program 12: Iċ-ċensiment tal-Popolazzjoni u d-Djar - Mr Etienne Caruana, Mr Silvan Zammit.
Program 13: L-Awtorita' tal-Istatistika - Prof Albert Leone Ganado (Chairman tal-Awtorita'), Dr Aaron G. Grech (Viċi Chairman) u Mr Joseph Bonello.