CampusFM 103.7

 

Raħal Twelidi fi Tfuliti

Raħal Twelidi fi Tfuliti programm ta' 30 minuta li matulhom immorru lura fiż-żmien biex naraw il-ħajja ta' raħal ilbieraħ mill-memorja tal- mistieden. Fil-programm nitkellmu dwar il-kleru, baned, toroq ġewwa, għelieqi li saru binjiet, monumenti li twaqqfu, laqmijiet, ħwienet li għalqu, l-iskejjel, iċ-ċentri ta' tagħlim reliġjuż u suġġetti oħra. Sensiela bħal din tagħti kontribut qawwi għall-moviment tal-istorja orali. Dan il-programm mhux interessat fl-istorja tad-dati imma fl-istorja umana.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Prof George Cassar.
Program 2: Frans A. Attard.
Program 3: Frans Deguara.
Program 4: Vince Fabri.
Program 5: Tonio Portughese.
Program 6: Anthony Aquilina.
Program 7: Trevor Zahra.
Program 8: Paul Catania - Naxxar.
Program 9: Rita Saliba - Mqabba.
Program 10: Publio Agius - Floriana.
Program 11: Carmel Bezzina - Balzan.
Program 12: Dr Ġorġ Mallia - Qormi.
Program 13: Roundup tas-sensiela.