CampusFM 103.7

 

Għalfejn id-Demokrazija

Back to Main Webcast Page

Program 1: X'inhi d-demokrazija? - Dr Jean Paul DeLucca.
Program 2: Ir-relazzjoni tad-demokrazija mal-edukazzjoni - Prof Kenneth Wain, Prof Carmel Borg u Michael Grech.
Program 3: Il-Kostituzzjoni - Ex-Judge Giovanni Bonello.
Program 4: Politika Alternattiva u Attiviżmu - Prof Arnold Cassola.
Program 5: L-iżvilupp tad-demokrazija lokali - Prof Henry Frendo, Prof Michael Zammit.
Program 6: Attiviżmu - Andre' Callus, Prof Michael Zammit.
Program 7: Is-Satira u d-demokrazija - Karl Stenninibarra BS and Seb Tanti Burlo, Michael Zammit, Michael Grech.
Program 8: Is-Soċjeta' Ċivili - Prof Vicky Ann Cremona u Michael Zammit.
Program 9: Id-dinja tax-xogħol - Joe Farrugia u Sammy Meilak.
Program 10: Ir-rwol tal-Kunsilli Lokali fil-proċess demokratiku – Conrad Borg Manche.
Program 11: Id-demokrazija u l-barrani – Karim Adams and Dr Louise Chircop.
Program 12: Il-Ġurnaliżmu u d-Demokrazija – Kristina Chetcuti.
Program 13: Konklużjoni: X'tgħallimna – Dr Mark Anthony Sammut u Dr Marie Briguglio.