CampusFM 103.7

 

Il-Ktieb

Programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

Produzzjoni u presentazzjoni ta' Gorg Mallia.Il-Ktieb I

Programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

Produzzjoni u presentazzjoni ta' Gorg Mallia.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: X'inhu l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb? L-istorja ta' l-istampar. (1)
Program 2: Il-kotba tat-tfal... u ohrajn; L-istorja ta' l-istampar. (2)
Program 3: Il-ktieb Malti (1); L-istorja ta' l-istampar (3); It-Textbooks.
Program 4: In-namra ghall-ktieb; L-istorja ta' l-istampar (4); Ir-rumanzi; Il-kotba religjuzi; Il-ktieb Malti (2).
Program 5: L-ewwel textbooks; In-nisa kittieba; L-istorja ta' l-istampar (5).
Program 6: Il-biografija; Il-ktieb tradott f'radjudramm; L-istorja ta' l-istampar (6); Il-ktieb tal-poezija; It-textbooks.
Program 7: Il-kotba tat-tfal; Il-process kreattiv; L-istorja ta' l-istampar (7); Taht Tlett Saltniet; Il-pubblikatur.
Program 8: Kotba differenti; Disinn tal-ktieb; L-istorja ta' l-istampar (8); Il-librerija ta' l-universita'; Arkivju fil-website tal-kunsill.
Program 9: Biex tohrog ktieb; Il-librerija Nazzjonali; L-istorja ta' l-istampar (8); Il-kotba fuq ix-xandir.
Program 10: Il-biografija; L-istorja ta' l-istampar (9); Vasssalli; Awtrici gdida; Jum dinji tal-ktieb.
Program 11: Ir-rwol tal-pubblikatur f'Malta; Il-ktieb bl-Ingliz; Is-socjeta tal-MUSEUM; L-istorja tal-letteratura Maltija; Il-kitba polizjeska.
Program 12: Il-provi; Il-letteratura fis-seklu ghoxrin; The Golden Lizard; Il-ktieb bl-Ingliz (2); Id-drama u l-ktieb.
Program 13: L-istorja tal-letteratura Maltija; Il-kuncett tal-pubblikatur; Pubblikaturi Zghar; L-istorja tal-ktieb f'Malta; CAK u r-rwol tal-ktieb religjuz fis-socjeta Maltija.
Program 14: Il-kollezzjoni tal-Melitensia; Horizons; Il-ktieb Malti fis-seklu 19; In-novella Maltija; Il-kotba tat-tfal.
Program 15: L-Allied Publishing; Ir-rumanzi socjali tas-seklu 20; In-nisa kittieba; Il-qari; Il-kunsill Melliehi u l-qari.
Program 16: It-textbooks; Il-kotba tal-misteru; Il-kotba ta' l-arti u s-serqa tal-Caravaggio; Il-mod tal-kitba; Il-korsijiet relatit mal-kotba.
Program 17: Pubblikazzjonijiet Internazzjonali; Il-fantasija; Il-kitba ghaz-zghazagh; Fiera ta' Frankfurt; Il-pagni dwar il-kotba fil-gazzetti.Il-Ktieb II

Programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

Produzzjoni u presentazzjoni ta' Gorg Mallia.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.