CampusFM 103.7

 

Ghamlu Differenza

Programm dwar grajjiet, invenzjonijiet u zviluppi li ghamlu differenza fil-hajja tal-bniedem.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Prof. Joe Pirotta u Fr. Joe Borg

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-armi nukleari.
Program 2: Il-vot tan-nisa.
Program 3: It-trattat ta' Versailles.
Program 4: L-invenzjoni tal-biro.
Program 5: It-trattat ta' non-agressjoni bejn in-Nazi u s-Sovjetici.
Program 6: L-X Rays.
Program 7: Il-krizi tas-Suez Canal.
Program 8: L-invenzjoni u l-izvilupp tat-television.
Program 9: Il-konferenza ta' Yalta 1945 u l-konsegwenzi tal-konferenza.
Program 10: Il-krizi tal-missili f'Kuba, 1962.
Program 11: Il-marda tal-Polio.
Program 12: Il-credit cards.
Program 13: It-tigrija spazjali.
Program 14: Mickey Mouse.
Program 15: Is-Civil Rights Movement fl-Istati Uniti.
Program 16: Il-Hajt ta' Berlin.
Program 17: L-Amnesty International.