CampusFM 103.7

 

Nota Bejn Tnejn

Nota bejn tnejn jagħti ħarsa lejn kantanti, mużiċisti, kompożituri u awturi Maltin li ħallew jew għadhom iħallu marka importanti fix-xena mużikali lokali. Din is-sensiela ta' tlettax -il episodju li tista' testendi għal aktar tidħol fil-fond permezz ta' intervisti ma' dawn il-pijunieri dwar kif jaħsbuha fuq ix-xena lokali, kif waslu fejn waslu llum, x'kienu d- diffikultajiet li affaċjaw, x'inhuma jew x'kien il-hsieb fuq tema jew silta mużikali u l-importanza tal-lingwa Maltija fil-mużika. Il-format ta' kull program se jkun differenti bbażat fuq il-mistieden imżewwaq bi clips, u mużika li torbot ma' l-artist ikkonċernat.Nota Bejn Tnejn I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Anthony d'Amato.
Program 2: Paul Abela.
Program 3: Philip Vella.
Program 4: Vince Fabri.
Program 5: Mary Rose Mallia.
Program 6: Philip Vella.
Program 7: Paul Giordimaina.
Program 8: Renato Micallef.
Program 9: The Greenfields.
Program 10: X-tend.
Program 11: Tony Camilleri, l-Għannej.
Program 12: Mro. Joe Brown.
Program 13: Mike Spiteri.


Nota Bejn Tnejn II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Dominic Galea.
Program 2: Joe Grech.
Program 3: Helen Micallef.
Program 4: Walter Micallef.
Program 5: Spiro Stillato.
Program 6: Mark Tonna.
Program 7: Alfie Fabri.
Program 8: Doreen Galea.
Program 9: Ray Agius.
Program 10: Debbie Scerri.
Program 11: Chiara Siracusa.
Program 12: Mary Spiteri.
Program 13: Jason Micallef.