CampusFM 103.7

 

Malta Memories

Programm nostalgiku dwar l-istorja socjali Maltija, tifkiriet ta’ nies ordinarji u grajjiet li sehhew fil-perjodu ta’ bejn l-1964-1972. Nisimghu wkoll muzika u rakkonti marbuta ma’ dan il-perjodu mil-lenti ta’ xandar li hadem fil-qasam radjofoniku f’Malta fi zmien l-Inglizi.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Mike Roberts.Malta Memories I

Programm nostalgiku dwar l-istorja socjali Maltija, tifkiriet ta’ nies ordinarji u grajjiet li sehhew fil-perjodu ta’ bejn l-1964-1972. Nisimghu wkoll muzika u rakkonti marbuta ma’ dan il-perjodu mil-lenti ta’ xandar li hadem fil-qasam radjofoniku f’Malta fi zmien l-Inglizi.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Mike Roberts.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: 1964: January to June.
Program 2: 1964: July to December.
Program 3: 1965: January to June.
Program 4: 1965: July to December.
Program 5: 1966: January to June.
Program 6: 1966: July to December.
Program 7: 1967: January to June.
Program 8: 1967: July to December.
Program 9: 1968: January to June.
Program 10: 1968: July to December.
Program 11: 1969: January to June.
Program 12: 1969: July to December.
Program 13: 1970: January to June.
Program 14: 1970: July to December.
Program 15: 1971: January to June.
Program 16: 1971: July to December.
Program 17: 1972.


Malta Memories II

It-tieni sensiela se ddawwarna ma' tifkiriet ta' nies ordinarji u grajjiet li sehhew fil-perjodu ta' bejn l-1973-1980. Nisimghu wkoll muzika u rakkonti marbuta ma' dan il-perjodu mil-lenti ta' xandar li hadem fil-qasam radjofoniku f'Malta fi zmien l-Inglizi.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Mike Roberts.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: January - June 1973.
Program 2: July - December 1973.
Program 3: January - June 1974.
Program 4: July - December 1974.
Program 5: January - June 1975.
Program 6: July - December 1975.
Program 7: January - June 1976.
Program 8: July - December 1976.
Program 9: Special Edition: listener's dedications.
Program 10: January - June 1977.
Program 11: July - December 1977.
Program 12: January - June 1978.
Program 13: July - December 1978.
Program 14: January - June 1979.
Program 15: July - December 1979.
Program 16: January - June 1980.
Program 17: July - December 1980.


Malta Memories III

It-tielet sensiela se ddawwarna ma tifkiriet ta' nies ordinarji u grajjiet li sehhew fil-perjodu ta' bejn l-1981 u 1989. Nisimghu wkoll muzika u rakkonti marbuta ma' dan il-perjodu mil-lenti ta' xandar li hadem fil-qasam radjofoniku f'Malta fi zmien l-inglizi.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Mike Roberts.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: January – June 1981.
Program 2: July – December 1981.
Program 3: January – June 1982.
Program 4: July - December 1982.
Program 5: January - June 1983.
Program 6: July - December 1983.
Program 7: January - June 1984.
Program 8: July - December 1984.
Program 9: January - June 1985.
Program 10: July - December 1985.
Program 11: January - June 1986.
Program 12: July - December 1986.
Program 13: January - June 1987.
Program 14: July - December 1987.
Program 15: January - June 1988.
Program 16: July - December 1988.
Program 17: January - December 1989.
Program 18: Repeat of Programme 17.


Malta Memories IV

Mike Roberts jikkonkludi s-serje permezz ta' din is-sensiela qasira ta 7 programmi. Dan billi se jaghti harsa lejn bosta memorji personali meta kien qed jghix u jahdem f'pajjizna bejn l-1960 u l-1963, bl-istess ingredjenti ewlenin, in-nies, l-avvenimenti u fuq kollox il-muzika li ddefinixxiet dak il-perjodu.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.


--- End of Series ---