CampusFM 103.7

 

Gabu Bidla

Fr. Joe Borg u l-Prof Joe Pirotta jiddiskutu mal-mistednin taghhom dwar persuni, grajjiet u invenzjonijiet li gabu bidla f'pajjizna jew fil-kumplament tad-dinja.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Buddha - Prof Michael Zammit.
Program 2: Il-lingwa - Prof Albert Borg.
Program 3: Il-Bibbja - Prof Anthony Frendo.
Program 4: It-Televizjoni.
Program 5: L-Arti u l-bidla li gab Caravaggio - Prof Keith Sciberras.
Program 6: Ir-rabtiet bejn L-Arab u Malta - Frans Cassar u Dr Simon Mercieca.
Program 7: L-immigrazzjoni irregolari - Brig. Martin Xuereb, MOAS u Mark Micallef, Migrant Report.
Program 8: Sir Temi Zammit - Prof Roger Ellul Micallef.
Program 9: Albert Mizzi - Mr Julian Sammut, Ms Bernie Mizzi, Dr Lawrence Gonzi.
Program 10: Il-Papa Frangisku - Mons. Mario Grech, Isqof t'Ghawdex.
Program 11: Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli and Oscar Luigi Scalfaro - Dr Tonio Borg.
Program 12: Kristu u l-Kristjanezmu - Prof Joe Friggieri.
Program 13: X'bidla ghamlet il-matematika - Prof Josef Lauri.
Program 14: San Pawl - Fr Paul Sciberras.
Program 15: Rene' Magritte, artist - Luciano Micallef.
Program 16: Il-Moviment Olimpiku - Lino Bugeja.
Program 17: L-Ombudsman - Prim Imhallef Emeritus Joe Said Pullicino.
Program 18: Repeat of Program 5.