CampusFM 103.7

 

Toghma ta' Shakespeare

Meta ssemmi l’ Shakespeare, hafna jqarrsu wicchom. Jghidulek ‘uff, xi dwejjaq! Tqil.. Mhux interessanti..’ u hafna kummenti simili. Nassocjawh ma’ lezzjonijiet twal u taghlim bl-amment. Imma ghal xi raguni, 450 sena wara li twieled (ghax dis-sena kien jaghlaq 450 sena kieku ghadu haj) ghadna naraw ix-xogholijiet tieghu isiru films, u espressjonijiet minn tieghu jintuzaw fil-lingwagg ordinarju u kuljum tal-inglizi. M’hiex haga tal-iskantament, meta tikkunsidra li biss biss kiteb 37 ‘play’ – dwar ir-rejiet tal-Ingilterra, dwar ir-Rumani, dwar l-imhabba, kemm tragika kif ukoll komiku... insomma fuq id-diversi aspetti tal-hajja u l-istorja tal-bniedem.

U dan minbarra il 154 sonnet, u xi poeziji ohra twal. Il programm ‘Toghma ta’ Shakespeare’ mhux se jidhol fil-fond dwar xi xoghol wiehed tieghu, u zgur li mhux intenzjonat li jkun xi programm akkademiku tqil immirat lejn u bejn l-istudjuzi. Il-programm irid jaghti toghma ta’ dan il-wisgha ta’ xoghlijiet, toghma li twebbel u li tintghogob kemm jekk tiehu tnaqqira, kif ukoll jekk tiekol ikla iklun. It-toghma tibqa’ l-istess. Nistennewkom.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Martin Bugelli.Toghma ta' Shakespeare I

Meta ssemmi l’ Shakespeare, hafna jqarrsu wicchom. Jghidulek ‘uff, xi dwejjaq! Tqil.. Mhux interessanti..’ u hafna kummenti simili. Nassocjawh ma’ lezzjonijiet twal u taghlim bl-amment. Imma ghal xi raguni, 450 sena wara li twieled (ghax dis-sena kien jaghlaq 450 sena kieku ghadu haj) ghadna naraw ix-xogholijiet tieghu isiru films, u espressjonijiet minn tieghu jintuzaw fil-lingwagg ordinarju u kuljum tal-inglizi. M’hiex haga tal-iskantament, meta tikkunsidra li biss biss kiteb 37 ‘play’ – dwar ir-rejiet tal-Ingilterra, dwar ir-Rumani, dwar l-imhabba, kemm tragika kif ukoll komiku... insomma fuq id-diversi aspetti tal-hajja u l-istorja tal-bniedem.

U dan minbarra il 154 sonnet, u xi poeziji ohra twal. Il programm ‘Toghma ta’ Shakespeare’ mhux se jidhol fil-fond dwar xi xoghol wiehed tieghu, u zgur li mhux intenzjonat li jkun xi programm akkademiku tqil immirat lejn u bejn l-istudjuzi. Il-programm irid jaghti toghma ta’ dan il-wisgha ta’ xoghlijiet, toghma li twebbel u li tintghogob kemm jekk tiehu tnaqqira, kif ukoll jekk tiekol ikla iklun. It-toghma tibqa’ l-istess. Nistennewkom.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Martin Bugelli.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Macbeth.
Program 2: Measure for measure.
Program 3: Hamlet.
Program 4: Titus Andronicus.
Program 5: Two Gentlemen of Verona.
Program 6: The Taming of the Shrew.
Program 7: Julius Caeser.
Program 8: Anthony and Cleopatra.
Program 9: Much ado about nothing.
Program 10: Romeo and Juliet.
Program 11: Otello.
Program 12: Mechant of Venice.
Program 13: Twelfth Night.
Program 14: King Lear. (1)
Program 15: King Lear. (2)
Program 16: The Tempest.
Program 17: Roundup tas-sensiela.


Toghma ta' Shakespeare II

Programm nostalgiku dwar l-istorja socjali Maltija, tifkiriet ta’ nies ordinarji u grajjiet li sehhew fil-perjodu ta’ bejn l-1964-1972. Nisimghu wkoll muzika u rakkonti marbuta ma’ dan il-perjodu mil-lenti ta’ xandar li hadem fil-qasam radjofoniku f’Malta fi zmien l-Inglizi.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Mike Roberts.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: King John.
Program 2: Richard II.
Program 3: Henry IV parts 1 & 2.
Program 4: Henry V.
Program 5: Henry VI - part 1, 2 and 3. (1)
Program 6: Henry VI - part 1, 2 and 3. (2)
Program 7: Richard III.
Program 8: Henry VIII.
Program 9: The Merry Wives of Windsor.
Program 10: The Winter's Tale.
Program 11: Coriolanus.
Program 12: Symbeline.
Program 13: As you like it.
Program 14: Love’s labour’s lost.
Program 15: Troilus and Cressida.
Program 16: Poeziji ta’ Shakespeare li mhumiex mahdumin ghall-palk.
Program 17: All’s well that ends well.