CampusFM 103.7

 

Sfidi Godda

Il-Papa Frangisku gab nifs gdid fil-Knisja. Ghal Ottubru sejjah Sinodu tal-Isqfijiet biex jaraw kif il-Knisja tista' tghin lill-familji jilqghu ghall-isfidi l-godda li hemm quddiemhom. Fost dawn l-isfidi nsibu forom godda ta' familja, problemi ekonomici u socjali; legizlazzjoni li tbiddel l-istruttura tal-familji; il-possibiltà li koppji divorzjati jitqarbnu, etc. X'se jirnexxilu jaghmel is-Sinodu? Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Rev. Dr. Joe Inguanez.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni: Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. (1)
Program 2: Introduzzjoni: Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. (2)
Program 3: Diskors tal-Papa ghall-ftuh tas-Sinodu.
Program 4: Diskors tal-Papa fl-gheluq tas-Sinodu.
Program 5: Zewg rapporti kontrastanti.
Program 6: Rappot tas-Sinodu. (1)
Program 7: Rappot tas-Sinodu. (2)
Program 8: Rappot tas-Sinodu. (3)
Program 9: Rappot tas-Sinodu. (4)
Program 10: Inharsu lejn Kristu: Il-Vangelu tal-Familja.
Program 11: L-ahhar hsibijiet dwar ir-rapport.
Program 12: Il-familja fil-pjan t’Alla tas-salvazzjoni.
Program 13: Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja.
Program 14: X’jghid il-Papa dwar l-ittra lill-familji.
Program 15: Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja.
Program 16: Il-pastorali man-nies li qeghdin f’relazzjonijiet irregolari.
Program 17: Ir-Rapport tas-Sinodu.