CampusFM 103.7

 

Minn Poplu ghall-NazzjonMinn Poplu ghall-Nazzjon I

Tul din is-sena Malta se ticcelebra l-anniversarju ta' erba’ grajjiet importanti fl-istorja ta' pajjizna. Il-programm jiddiskuti l-izvilupp kostituzzjonali f'pajjizna minn zmien il-Francizi waqt li jmexxi lis-semmiegha tul it-triq li l-Maltin imxew biex minn poplu sirna nazzjon.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Rev Dr. Joe Borg flimkien mal-Prof Joe Pirotta. Din is-sensiela hija sponsorjata minn The Alfred Mizzi Foundation.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Zmien il-Francizi f'Malta.
Program 2: Id-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Maltin, 1802.
Program 3: Ir-reazzjoni Maltija wara l-ewwel elezzjonijiet.
Program 4: L-Inglizi jinjoraw it-talbiet tal-Maltin.
Program 5: Aktar reazzjonijiet wara l-ewwel elezzjoni.
Program 6: Ir-rapporti ta' Roswell, Julyon u Keenan.
Program 7: Allejanza bejn Strickland u Mizzi.
Program 8: Aktar dwar il-hidma bejn Strickland u Mizzi.
Program 9: Proposta ohra ghal kostituzzjoni ohra.
Program 10: Zviluppi bejn l-ahhar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20.
Program 11: Manwel Dimech u l-Ewwel Gwerra.
Program 12: L-Assemblea Nazzjonali.
Program 13: Is-Sette Giugnio.
Program 14: L-Assemblea Nazzjonali tat-tfassil tal-kostituzzjoni.
Program 15: L-Assemblea u l-Kostituzzjoni. Dibattitu dwar ir-Religjon. L-ghoti tal-Kostituzzjoni 1921. Id-Dijarkija.
Program 16: L-elezzjoni tan-1921.
Program 17: It-Trade Union Council fil-Kostituzzjoni tan-1921.


Minn Poplu ghall-Nazzjon II

Tul din is-sena Malta se ticcelebra l-anniversarju ta' erba’ grajjiet importanti fl-istorja ta' pajjizna. Il-programm jiddiskuti l-izvilupp kostituzzjonali f'pajjizna minn zmien il-Francizi waqt li jmexxi lis-semmiegha tul it-triq li l-Maltin imxew biex minn poplu sirna nazzjon.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Rev Dr. Joe Borg flimkien mal-Prof Joe Pirotta. Din is-sensiela hija sponsorjata minn The Alfred Mizzi Foundation.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-kwistjoni tat-Trade Union Council fil-kostituzzjoni tan-1921 u x'gara wara.
Program 2: Il-krizi politika u Kostituzzjonali wara d-decizjoni tal-Qorti dwar membri tat-Trade Union Council.
Program 3: Il-background tal-kwistjoni politiko religjuza tat-30s.
Program 4: Il-kwistjoni ta' Patri Carta u kif zviluppat il-kwistjoni politko-religjuza.
Program 5: Il-pastorali tal-Isqfijiet qabel l-elezzjoni tal-1930, is-sospensjoni tal-elezzjoni u tal-Kostituzzjoni. Twaqqfet Royal Commission.
Program 6: Ir-rakkomandazzjonijiet tal-partiti politici lill-Kummisjoni u dawk ta-Royal Commission ta' Frar 1930 u l-elezzjoni 1932.
Program 7: Zviluppi minn wara r-Rapport tar-Royal Commission sa qabel il-Gwerra. L-elezzjoni 1932. It-tnehhija tal-Gvern. Il-MacDonald Constitution 1939.
Program 8: L-Assemblea Nazzjonali 1945.
Program 9: L-elezzjoni tan-1947.
Program 10: Il-krizi tal-Gvern u l-krizi Kostituzzjonali.
Program 11: Il-kampanja elettorali.
Program 12: Tentattivi u zviluppi kostituzzjonali minn Gorg Borg Olivier 1950-1954.
Program 13: 1955: Integrazzjoni jew Indipendenza.
Program 14: Ir-reazzjonijiet tal-Knisja ghall-Integration.
Program 15: Il-konferenza li waqqaf il-Gvern Ingliz biex tiddiskuti l-proposta tal-Gvern Malti biex Malta tkun integrata mar-Renju Unit.
Program 16: It-tkomplija tad-dibattitu dwar l-integration b'mod partikolari il-kwistjoni dwar x'tip ta' rapprezentanza Malta kellu jkollha fil-parlament Ingliz.
Program 17: Il-gvern Ingliz jipprova jitratta l-problema tal-Knisja; diskussjoni tar-rizultat tar-Referendum; il- Knisja tas-Swej u t-tqacciet ta' l-arbli ta-Rediffusion.
Program 18: In-negozjati bejn il-Gvern Ingliz u l-Gvern Malti dwar l-integrazzjoni sal-Break With Britain Resolution.


Minn Poplu ghall-Nazzjon III

Tul din is-sena Malta se ticcelebra l-anniversarju ta' erba’ grajjiet importanti fl-istorja ta' pajjizna. Il-programm jiddiskuti l-izvilupp kostituzzjonali f'pajjizna minn zmien il-Francizi waqt li jmexxi lis-semmiegha tul it-triq li l-Maltin imxew biex minn poplu sirna nazzjon.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Rev Dr. Joe Borg flimkien mal-Prof Joe Pirotta. Din is-sensiela hija sponsorjata minn The Alfred Mizzi Foundation.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-follow-up tal-Break with Britain Resolution sal-protesta tat-28 ta' Marzu.
Program 2: Malta taht Direct Rule. Il-firda tal-PN. Konferenza f'Londra bejn il-PN u l-MLP. Jitolbu l-Indipendenza.
Program 3: Il-Kostituzzjoni ta' l-1959 sal-Blood Commission.
Program 4: Mil-Blood Commission sal-Blood Constitution.
Program 5: Ir-reazzjoni f'Malta ghall-Kostituzzjoni Blood. Il-partiti jiddeciedu li jikkontestaw l-elezzjoni.
Program 6: L-elezzjoni 1962.
Program 7: In-negozjati tal-Gvern Ingliz wara l-elezzjoni 1962.
Program 8: It-tahdidiet dwar il-ftehim finanzjarju wara l-elezzjoni 1962.
Program 9: Il-falliment tat-tahdidiet dwar il-finanzi u t-talba ghall-indipendenza.
Program 10: Gorg Borg Olivier jaghti rendikont ghala talab ghall-Indipendenza u r-reazzjonijiet f’Malta.
Program 11: Il-memoranda li ressaq Gorg Borg Olivier lill-Gvern Ingliz meta bdew it-tahdidiet ghall-Indipendenza.
Program 12: Id-diskussjonijiet f’Mulborough House.
Program 13: Konferenza Mulborough House ghall-Indipendenza. Diskussjoni dwar zwieg u edukazzjoni.
Program 14: Diskussjonijiet f’Mulborough House dwar l-Indipendenza u l-pozizzjoni tal-Knisja Kattolika.
Program 15: Il-pozizzjoni tal-Knisja dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Program 16: Ir-referendum ghall-Indipendenza.
Program 17: Emendi Kostituzzjonali ghar-Repubblika.