CampusFM 103.7

 

L-Isport Matul iz-Zminijiet

Miz-zerniq tal-istorja sac-civilta’ fil-Mesopotamja, l-isport fl-epoka tal-farghuni saz-zmien klassiku. Mil-loghob Olimpiku tal-qedem sar-Rinaxximent saz-zmien il-hassieba u l-era moderna meta l-fenomenu sportiv xtered mad-dinja kollha.

Produzzjoni ta’ Lino Bugeja, bi prezentazzjoni ta’ Patricia Salomone.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Kif beda l-isport. (1)
Program 2: Kif beda l-isport. (2)
Program 3: Meta beda l-isport; Homo Ludens. (1)
Program 4: Homo Ludens. (2)
Program 5: Homo Ludens. (3)
Program 6: Homo Ludens. (4)
Program 7: Il-hin liberu.
Program 8: L-isport u t-twemmin. (1)
Program 9: L-isport u t-twemmin. (2)
Program 10: Bhal manna mis-sema.
Program 11: It-tfal Francizi fl-ahhar gwerra.
Program 12: L-isport u l-arti.
Program 13: In-nisa u l-isport.
Program 14: Istituzzjonijiet sportivi: il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. (1)
Program 15: Istituzzjonijiet sportivi: il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. (2)
Program 16: Fil-hajja u l-isport hemm limitu?
Program 17: Roundup tas-sensiela.