CampusFM 103.7

 

Lorenzo Milani

Sensiela li tixhed sehem Lorenzo Milani fil-qasam tal-pedagogija kritika, il-pacifizmu u l-katekizmu impenjat u tinqeda b’hajjet, hidmet u kitbet Milani biex tistedinna nanalizzaw dinjietna u, fl-istess hin, nimmaginaw pjaneta differenti minn dik li hi.

Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof Carmel Borg. Sponsorjat mill-APS Bank.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-ghan tas-sensiela.
Program 2: Decizjonijiet importanti.
Program 3: Lorenzo l-qassis u kif interpreta l-ghazla preferenzjali favur il-fqir.
Program 4: Tmiem l-ewwel parti tas-sensiela - kontroversji marbutin ma' kelmet, hidmet u ghemil Milani.
Program 5: Il-kuntest ta' Lorenzo Milani. (1)
Program 6: Il-kuntest ta' Lorenzo Milani. (2)
Program 7: Il-kuntest ta' Lorenzo Milani. (3)
Program 8: Ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat Taljan. (1)
Program 9: Ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat Taljan. (2)
Program 10: Il-kuntest lingwistiku u l-pedagogija lingwistika ta' Lorenzo Milani.
Program 11: Il-faccati differenti ta' Lorenzo Milani.
Program 12: Il-pastorali ta' Lorenzo Milani.
Program 13: L-ittra miftuha minn tmien subien - studenti ta' Lorenzo Milani. (1)
Program 14: L-ittra miftuha minn tmien subien - studenti ta' Lorenzo Milani. (2)
Program 15: L-ittra miftuha minn tmien subien - studenti ta' Lorenzo Milani. (3)
Program 16: Il-faccata pacifista ta' Lorenzo Milani. (1)
Program 17: Il-faccata pacifista ta' Lorenzo Milani. (2)