CampusFM 103.7

 

Mit-Tezawru

Varjazzjonijiet fuq tema f'nisga radiofonika.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Memorji bil-qtar helu-morr tan-nostalgija. (1)
Program 2: Memorji bil-qtar helu-morr tan-nostalgija. (2)
Program 3: Dix-xita li tinzel kull meta jiftlilha.
Program 4: Madmad il-gwerra b'ghadu qalil. (1)
Program 5: Madmad il-gwerra b'ghadu qalil. (2)
Program 6: Gherf missirijietna jwissi: Kliem ix-xih zomm fih.
Program 7: Waslet il-festa!
Program 8: Mard, duwwa u fejqan.
Program 9: Tifkiriet tat-tfulija - Kilin.
Program 10: Fidi, Qima u Devozzjoni. (1)
Program 11: Fidi, Qima u Devozzjoni. (2)
Program 12: Hrejjef, Stejjer u Leggendi. (1)
Program 13: Hrejjef, Stejjer u Leggendi. (2)
Program 14: F'gieh il-haqq! (1)
Program 15: F'gieh il-haqq! (2)
Program 16: Il-hajja: tizwiqa ta' karattri.
Program 17: Progress, konsumizmu u epigrammi.