CampusFM 103.7

 

Mis-saltna tad-dlamijiet

Programm li jinvestiga l-misteru tax-xitan. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzina. Prezentazzjoni Rita Pace. (2001)

Ix-xitan fit-Testment il-Qadim
Ix-xitan fit-Testment il-Gdid
L-Inkwizizzjoni f'Malta
Il-muzika Satanika
Kif l-iskrittura thares lejn l-okkult
Esperjenza ta' Satanista
Il-satanizmu fil-media
Ix-xitan fl-Istorja
L-ezorcizmu f'Malta
Il-fenomenu tas-satanizmu f'Malta
Is-satanizmu u l-figura tax-xitan fil-muzika klassika
Kif il-filosofija thares lejn ix-xitan
Fis-seher ta' Satana
In-New Age u l-Okkult