CampusFM 103.7

 

Muzika Tradizzjonali Maltija


Back to Main Webcast Page

Prog. 1 - Iz-Zaqq (il-bagpipe Maltija).
Prog. 2 - Is-saqqafa taz-zaqq.
Prog. 3 - Il-gild taz-zaqq.
Prog. 4 - It-tambur - Akkumpanjament ghaz-zaqq.
Prog. 5 - Iz-zummara.
Prog. 6 - Il-flejguta jew il-fifra.
Prog. 7 - Iz-zafzafa jew ir-rabbaba.
Prog. 8 - Il-kitarra.
Prog. 9 - L-ghana spirtu pront.
Prog. 10 - L-ghana tal-fatt.
Prog. 11 - L-ghana fil-gholi.
Prog. 12 - Il-Maltija - iz-zifna tradizzjonali.
Prog. 13 - Il-pirata fil-karnival Malti.
Prog. 14 - Street Cries - l-ghajjat tal-bejjiegha.
Prog. 15 - It-taqbiliet tat-tfal (nursery rhymes).
Prog. 16 - Ir-repertorju u l-istil ta World Music.
Prog. 17 - Harsa lura lejn it-temi li ttrattajna fis-sensiela.