CampusFM 103.7

 

Kursara fl-Ibhra Maltin

Il-Mediterran ra atti ta' qlubija, rebhiet u tbatija fl-avventuri tal-bahhara kursara, fosthom ghadd kbir ta' Maltin li rari qatghu qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nies u mhazen lejn arthom.


Produzzjoni u prezentazzjoni: Charles Xuereb.Kursara fl-Ibhra Maltin I

Il-Mediterran ra atti ta' qlubija, rebhiet u tbatija fl-avventuri tal-bahhara kursara, fosthom ghadd kbir ta' Maltin li rari qatghu qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nies u mhazen lejn arthom.


Produzzjoni u prezentazzjoni: Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Min huma l-kursara?
Program 2: Zmien il-kursara fil-mediterran.
Program 3: Il-Privateer u l-kursar.
Program 4: Il-kontribut tal-kursara u l-pirata fil-mediterran; Il-kursara. (2)
Program 5: Il-kontribut tal-kursara u l-pirata fil-mediterran. (2)
Program 6: Il-kursara fil-medjuevu. (1)
Program 7: Il-kursara fil-medjuevu. (2)
Program 8: L-ex voto.
Program 9: Il-prezenza tal-kursara fil-kottonera.
Program 10: Il-korso. (1)
Program 11: Il-korso. (2)
Program 12: Il-Bahar.
Program 13: Tqabbil bejn proverbji Maltin u tal-Lvant dwar il-bahar. (1)
Program 14: Tqabbil bejn proverbji Maltin u tal-Lvant dwar il-bahar. (1); Kif il-fenomenu tal-kursara laqghat lil hassieba, ghannejja, kittieba, ecc.
Program 15: Il-korso fil-letteratura Maltija.
Program 16: Ir-ricerka moderna ta' l-istorja; Il-korso fil-letteratura Maltija.
Program 17: Influwenzi fil-korso; Ir-ricerka moderna ta' l-istorja.
Program 18: Il-korso; Il-futur tat-tiftix.Kursara fl-Ibhra Maltin II

Il-Mediterran ra atti ta' qlubija, rebhiet u tbatija fl-avventuri tal-bahhara kursara, fosthom ghadd kbir ta' Maltin li rari qatghu qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nies u mhazen lejn arthom.


Produzzjoni u prezentazzjoni: Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Dr. Timothy Gambin.
Program 2: Liam Gauci. (1)
Program 3: Liam Gauci. (2)
Program 4: Dr. Frans Ciappara. (1)
Program 5: Dr. Frans Ciappara. (2)
Program 6: Dr. Frans Ciappara (3); Lino Bugeja. (1)
Program 7: Lino Bugeja (2): Il-Birgu.
Program 8: Lino Bugeja (3): Il-Birgu.
Program 9: Emmanuel Buttigieg. (1)
Program 10: Emmanuel Buttigieg. (2)
Program 11: Dr. Simon Mercieca. (1)
Program 12: Dr. Simon Mercieca (2); Prof Wettinger (1)
Program 13: Prof Wettinger. (2)
Program 14: Prof Wettinger. (3)
Program 15: Joan Abela.
Program 16: Prof. Alain Blondy. (1)
Program 17: Prof. Alain Blondy. (2)