CampusFM 103.7

 

Kurrenti

Programm ta' diskussjoni li jitratta issues kurrenti.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Andrew Azzoppardi.Kurrenti I

Programm ta' diskussjoni li jitratta issues kurrenti.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Is-Sbuhija.
Program 2: L-Ambjent.
Program 3: L-Edukazzjoni.
Program 4: Il-Water Services Corporation.
Program 5: It-Turizmu.
Program 6: L-EU.
Program 7: L-Impenn fil-Politika.
Program 8: Id-Divorzju.
Program 9: Sena Akkademika Gdida.
Program 10: Il-Krizi Economika Globali.
Program 11: Il-Gimgha tal-Persuni b'Dizabilita'.
Program 12: Transizzjoni mill-Primarja ghas-Sekondarja.
Program 13: Kwizz tal-Milied.
Program 14: The Israeli Stand.
Program 15: Ir-Relazzjonijiet Internazzjonali.
Program 16: Il-Public Policy.
Program 17: Barak Obama.
Program 18: Konsultazzjoni mal-Poplu.Kurrenti II

Programm ta' diskussjoni li jitratta issues kurrenti.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Andrew Azzoppardi.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-elezzjonijiet tal-Membri Parlamentari Ewropej.
Program 2: Is-sit ta' l-Opera House.
Program 3: L-elezzjonijiet tal-parlament Ewropew.
Program 4: Is-sesswalita'.
Program 5: Ix-xandir.
Program 6: It-trejdjunjonizmu.
Program 7: L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.
Program 8: L-edukazzjoni.
Program 9: L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.
Program 10: Il-Presidenza.
Program 11: Il-Kunsilli Lokali.
Program 12a: Il-Partiti Politici.
Program 12b: L-elezzjonijiet tal-membri parlamentari ewropej: Joseph Cuschieri u Marthese Portelli.
Program 12c: L-elezzjonijiet tal-membri parlamentari ewropej: Prof. Edward Scicluna u Malcolm Seychell.
Program 13a: L-elezzjonijiet tal-membri parlamentari ewropej: Frank Portelli u John Spiteri Gingell.
Program 13b: L-elezzjonijiet tal-membri parlamentari ewropej: Rudolph Cini u Maria Camilleri.
Program 13c: Ir-riforma tal-kunsilli.
Program 14: L-immigrazzjoni rregolari.
Program 15: Il-kwalita' tal-hajja.
Program 16: L-edukazzjoni inklussiva.
Program 17: E-Learning.