CampusFM 103.7

 

Il-Ktieb l-Iehor

Ktieb moqri “vizwalment” ghar-radju minn Celaine Buhagiar u Gorg Peresso li jiehdu hsieb ukoll il-produzzjoni.Il-Ktieb l-Iehor I

Ktieb moqri “vizwalment” ghar-radju minn Celaine Buhagiar u Gorg Peresso li jiehdu hsieb ukoll il-produzzjoni.

Se jinqara r-rumanz ta’ Gorg Peresso Meta l-Harifa Tiskot, b’ghadd ta’ effetti u muzika u rectar li jbiddlu l-qari f’effett vizwali.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.
Program 18.


Il-Ktieb l-Iehor II

Programm bil-kulur ghar-radju - Mod iehor kif jinqara 'l ktieb.

Qari mill-ktieb Ir-Ragel ta' Wahdu ta’ Gorg Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.