CampusFM 103.7

 

Kif Haddmu 'l Malti?

Programm dwar l-istil tal-kitba tal-Malti ta' diversi awturi Maltin u kif jista' jithaddem illum.Kif Haddmu 'l Malti? I

Programm dwar l-istil tal-kitba tal-Malti ta' diversi awturi Maltin u kif jista' jithaddem illum.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Introduzzjoni: Il-kuntest u regoli tal-lingwa.
Program 2: Introduzzjoni: Il-qaghda mentali, il-burdata, il-gosti u l-valuri ta' l-awtur fil-kitba.
Program 3: Il-gurnalizmu narrattiv ta' Herbert Ganado.
Program 4: Il-kitba ta' Erin Serracino Inglott.
Program 5: Il-kitbiet ta' Guze' Aquilina.
Program 6: Il-kitbiet ta' Pietru Pawl Saydon. (1)
Program 7: Il-kitbiet ta' Pietru Pawl Saydon. (2)
Program 8: Il-kitbiet ta' Andrew Vella.
Program 9: Id-definizzjoni teknika tal-Prof. Dwardu Fenech.
Program 10: Il-kreattivita' fil-hsieb spiritwali ta' San Gorg Preca.
Program 11: Dun Frans Camilleri.
Program 12: Temi Zammit.
Program 13: Dun Karm.
Program 14: Albert M. Cassola.
Program 15: Ninu Cremona.
Program 16: Il-proza personali ta' Anton Buttigieg.
Program 17: L-isketch bijografu ta' Guze' Cassar Pullicino.
Program 18: Il-letteratura dokumentarja ta' Guze' Chetcuti.


Kif Haddmu 'l Malti? II

Programm dwar l-istil tal-kitba tal-Malti ta' diversi awturi Maltin u kif jista' jithaddem illum.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-mohh poetiku ta' Pietro Kaxaru.
Program 2: L-istil Barokk tal-proza ta' I. S. Mifsud u F. S. Baldacchino.
Program 3: Il-proza djalogata ta' Agius DeSoldanis.
Program 4: Il-proza bhala htiega socjali.
Program 5: Proza hafifa ta' l-istilisti.
Program 6: Il-varjetajiet tal-proza.
Program 7: Il-poezija bikrija wara l-kantilena.
Program 8: It-taqbiliet popolari. (1)
Program 9: It-taqbiliet popolari. (2)
Program 10: Il-poezija popolari miktuba.
Program 11: Il-poezija socjali bikrija.
Program 12: L-arrangamenti fonologici fis-seklu 19.
Program 13: Gian Anton Vassallo. (1)
Program 14: Gian Anton Vassallo (2): Il-Gifen Tork.
Program 15: Richard Taylor, Annibale Preca.
Program 16: Dwardu Cachia.
Program 17: Il-kisbiet ta' dawn il-kittieba li daru ghall-kitba fi zminijiet lingwistikament ristretti.