CampusFM 103.7

 

Kelma KelmaKelma Kelma I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - L-istudju tal-hsejjes tal-kliem.
Prog. 2 - Kif tnissel l-ilsien Malti.
Prog. 3 - Ilsien Malti - kif konna nharsu lejh?
Prog. 4 - Vokabularju b'nisel gharbi. (1)
Prog. 5 - Vokabularju b'nisel gharbi. (2)
Prog. 6 - L-ilsien Malti taht il-kavallieri.
Prog. 7 - Termini u idjomi li huma marbuta mal-mewt.
Prog. 8 - Termini novembrini marbuta mal-mewt.
Prog. 9 - Differenza bejn idjoma u proverbju.
Prog. 10 - Tnissil ta' kliem marbut ma' l-ikel u xorb.
Prog. 11 - Kliem u idjomi marbuta ma' l-imhabba, erotizmu u sess.
Prog. 12 - Idjomi u kliem imnissla mill-Latin.
Prog. 13 - Storja u tifsira ta' ismijiet tax-xhur.
Prog. 14 - Kliem marbut tal-Milied u l-festi.
Prog. 15 - Kliem li tnisslu min ismijiet marbuta ma' nies.
Prog. 16 - Kliem u idjomi li tnisslu mill-Latin.
Prog. 17 - Il-Malti ta' zmien M. A. Vassalli.Kelma Kelma II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - Tnissil tal-Malti.
Prog. 2 - Kliem mill-qasam muzikali.
Prog. 3 - Kliem operistiku.
Prog. 4 - Kliem teatrali.
Prog. 5 - L-ismijiet ta' bliet inglizi, irlandizi u skoccizi.
Prog. 6 - L-ismijiet ta' bliet ewropej.
Prog. 7 - Termini marbuta maz-zfin.
Prog. 8 - Aktar tnissil ta' kliem mill-ingliz u l-awstraljan.
Prog. 9 - Kliem li gew fil-punent mid-dinja tal-lvant.
Prog. 10 - Kliem imnissel mill-franciz li dahal f'lingwa internazzjonali u anki Malti.
Prog. 11 - Kliem marbut mar-randan u l-gimgha l-kbira.
Prog. 12 - It-tnissil etimologiku ta' idjomi inglizi.
Prog. 13 - L-istorja etimologika ta' idjomi inglizi marbuta ma fatt storiku.
Prog. 14 - Vjagg etimologiku fid-dinja tal-kultura griega.
Prog. 15 - Kliem marbut mad-dinja sportiva. Prog. 16. Prog. 17.Kelma Kelma III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Prog. 1 - Il-bidu tal-kitba u l-alfabet; Kliem li ghandu tnissil stramb.
Prog. 2 - Il-Kelma Muzew u Museum.
Prog. 3 - Kliem li jibdew bil-prefissi Pros jew Pro.
Prog. 4 - Kliem u idjomi mnissla minn ismijiet ta' nies maghrufa.
Prog. 5 - L-arkitettura.
Prog. 6 - Xi jfissru certi ismijiet/laqmijiet marbuta max-xogholijiet ta' Beethoven.
Prog. 7 - Kliem u idjomi nawtici.
Prog. 8 - Aktar kliem u idjomi ta' origini stramba.
Prog. 9 - Ismijiet ta' quddies maghrufa.
Prog. 10 - Ismijiet ta' xogholijiet muzikali fiz-zmien il-Barokk. (ta' Bach u Vivaldi)
Prog. 11 - Termini ta' origini Russa.
Prog. 12 - Termini militari u kliem ta' origini stramba; Kliem marbuta ma' Kelb.
Prog. 13 - Annimali. (1)
Prog. 14 - Annimali. (2)
Prog. 15 - Il-Pjanti u s-Sigar fil-Bibbja.
Prog. 16 - Ismijiet ta' xogholijiet muzikali fiz-zmin ir-romanticizmu.
Prog. 17 - Mixellenji.Kelma Kelma IV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.